kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko paskutinis 2015 metų Tarybos posėdis

Gruodžio 29 dieną įvyko paskutinis šių metų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi 37 aktualūs visuomenei klausimai. Tarybos sprendimais pratęstos materialiojo turto nuomos sutartys, suteikti pavadinimai gatvėms, patvirtinti detalieji planai bei kiti sprendimų projektai.


Pirmiausiai Tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitą bei ateinančių metų veiklos programą.

Biudžeto planavimo skyriaus pateiktas sprendimo projektas, kuriame siūloma sumažinti Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas ir asignavimus, sulaukė politikų pritarimo.

Taryba patvirtino naujus Vilniaus rajono keleivinio transporto tarifus ir kainas. Nuo 2016 m. vasario 1 d. keleiviams, važiuojantiems visų klasių maršrutiniais priemiestiniais autobusais, nustatytas 0,055 Eur (be PVM) tarifas už kelionės kilometrą. Minimali važiavimo kaina užmiestyje nustatyta 0,5 Eur (su PVM), tuo tarpu miesto teritorijoje bus taikoma 0,6 Eur (su PVM) vienkartinio bilieto važiavimo kaina. Taip pat nuspręsta suapvalinti paslaugų kainas iki patogaus naudoti dydžio: vietinio reguliaraus susisiekimo autobusuose visa kaina apvalinama 0,1 Eur tikslumu, terminuotų vardinių bilietų kaina - sveikųjų skaičių tikslumu, o mokinių vežimo į mokyklą ir atgal kaina - 0,01 EUR tikslumu. Naujos kainos palengvins autobusų vairuotojų darbą, pagreitins bilietų ir grąžos išdavimą keleiviams. Daugiau informacijos apie priimtą sprendimą galima rasti čia.

Vadovaudamasi 2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymo pakeitimais, Taryba nusprendė pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus. Nuo 2016 m. sausio 1 d. rinkliava už leidimą prekiauti bei teikti paslaugas viešosiose vietose mokama į išduodančios leidimą Savivaldybės seniūnijos nurodytą sąskaitą ir tik nacionaline valiuta. Panašūs pakeitimai įsigalios ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose: pinigai už leidimą įrengti išorinę reklamą bus mokami į savivaldybės biudžeto atsiskaitomąją sąskaitą.

Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Pagirių k. ir Rudaminos k. esančių žemės sklypų su prašymu perduoti Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Sklypus planuojama naudoti siekiant plėtoti ūkinę komercinę veiklą Vilniaus rajone. Juose planuojama įrengti prekyvietes.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Vilniaus rajono Mostiškių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymui, pakeičiant mokyklos paskirtį iš pagrindinės mokyklos į mokyklą-daugiafunkcį centrą. Nuo šiol ugdymo įstaiga vadinsis Vilniaus rajono Mostiškių mokykla-daugiafunkciu centru.

Vienbalsiai priimtas sprendimas patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus. Sprendimo projektas teiktas siekiant sudaryti galimybę ugniagesiams savanoriams dalyvauti gaisrų prevencijos ir gesinimo programų vykdyme.

Užbaigdama tarybos posėdį merė Marija Rekst visiems susirinkusiems linkėjo gerų 2016-ųjų metų, lydimų stiprios sveikatos, meilės ir gerumo. Švenčių proga Tarybos nariams įteiktos simbolinės žiemos gėlės puansetijos, liaudyje dar vadinamos Kalėdų žvaigždėmis.

Shadow up