kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Melioracijos darbų programa Vilniaus rajone artėja link pabaigos

Nuo pat 2015 metų pradžios dešimtyje Vilniaus rajono seniūnijų - Pagirių, Riešės, Mickūnų, Sužionių, Šatrininkų, Dūkštų, Avižienių, Maišiagalos, Paberžės, Lavoriškių ir Buivydžių buvo vykdomi įvairaus pobūdžio melioraciniai darbai.


Melioracija vykdoma siekiant gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas tose vietose, kur yra dirbama žemė. Atlikus melioracijos darbus pagerėja ūkininkavimo pagrindai, pasišalina drėgmės perteklius, susireguliuoja dirvožemio vandens lygis. Gera melioracijos sistemų būklė įtakoja dirvožemių derlingumą, pagerėja žemės ūkio produkcijos kokybė bei padidėja produkcijos kiekis.

Vilniaus rajone vykdomi melioracijos darbai susiję su melioracijos statinių būklės priežiūra bei atnaujinimu siekiant prailginti šių sistemų naudojimo laikotarpį.

Šiemet Riešės (Pašilių k.) ir Sužionių seniūnijoje (Popielų, Karklėnų, Kapitulščiznos, Šatrininkų kaimuose) iš viso suremontuota daugiau kaip 5 km melioracijos griovių bei 8 pralaidos. Pikeliškių kaime atlikta siurblinės priežiūra.

Mickūnų seniūnijoje Dievoniškių ir Gaidūnų kaimuose bei Buivydžių seniūnijoje Padabčių kaime pašalinti avarinio drenažo gedimai – suremontuotos pralaidos, išvalyti melioracijos grioviai.

Melioracijos griovių buvo vykdoma Riešės (Pikeliškių k.), Šatrininkų (Popielų, Karklėnų, Kapitulščiznos, Šatrininkų, Verbuškių kaimuose ir Asiutų viensėdyje), Sužionių (Troškūnų k.), Dūkštų (Daubarų, Genių ir Medviediškių kaimuose), Buivydžių (Padabčių, Punžonių ir Karklinės kaimuose) bei Lavoriškių seniūnijose. Iš viso sutvarkyta bei nušienauta virš 45 km griovių.

Vilniaus rajone per 2015 metus buvo vykdomi ir tiltų priežiūros darbai. Iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų Sužionių (Petravos k.), Paberžės (Santakos k.), Kalvelių (Užtilčių ir D. Kuosinės kaimuose), Maišiagalos, Marijampolio (Teresiškių kaime - 2 vnt., Benkartų ir Galinės kaimuose), Avižienių (Riešės k.) seniūnijose esančių tiltų priežiūrai buvo skirta 4216,68 EUR. Sužionių seniūnijoje Verusavos kaime atlikta 2 tiltų priežiūra. Atstatyti bei nudažyti turėklai, atstatyta danga bei išvalyti latakai.

Avižienių (Gilužio k.), Riešės (Raudondvario k.), Maišiagalos (Maišiagaloje ir Kiemelių k.), Paberžės (Akmenos ir Skliausčių kaimuose), Lavoriškių ir Sužionių (Verusavos k.) seniūnijose atlikta 6 melioracijos tvenkinių priežiūra, apšienauti užtvankų šlaitai, surinktos bei išvežtos šiukšlės, sutvarkyti latakai, perdažyti ir atstatyti turėklai. Akmenoje sustiprinta reguliuojama upės vagos dugno konstrukcija (risberma) bei sutvarkytas tarnybinis tiltelis.

Visus metus intensyviai vykdomi melioracijos darbai artėja link pabaigos. Jau šiandien suremontuota 5,3 km griovių, įvykdyti 45,894 km griovių priežiūros darbai, suremontuota 0,05 km drenažo rinktuvų ir 8 pralaidos.

Didžioji dalis lėšų darbams atlikti skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio misterija, nemažai prisidėjo ir Vilniaus rajono savivaldybė. Vilniaus rajono savivaldybė melioracijos darbams atlikti 2015 metais skyrė 28 466,4 eurų. Iš viso melioracijos darbų programai Vilniaus rajone vykdyti buvo skirta 180 433,00 eurų.

2016 metais Vilniaus rajono savivaldybė planuoja parengti 3 tiltų, esančių Pagirių ir Sužionių seniūnijose, rekonstrukcijos projektą bei kreiptis dėl paramos į Europos Sąjungą.

Primename, jog tiksli informacija apie kiekvieną sutvarkytą objektą pateikiama Interaktyviame Vilniaus rajono investicijų žemėlapyje.

 

 

Shadow up