kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro piligriminė kelionė į Romą

Dienos centras jau ne kartą dalyvavo piligriminėse kelionėse, tačiau labai seniai svajojo apie piligriminę kelionę į Romą. Nuo seno sakoma: „Visi keliai veda į Romą“. Todėl ir dienos centro lankytojai seniai norėjo aplankyti šventas Romos vietas.


Beveik prieš metus buvo organizuotas Kalėdinis labdaros vakaras Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro labui. Šią labdaros akciją organizavo Ilona ir Adam Jurevič kartu su grupe „Stella Spei“. Ši akcija centro lankytojams suteikė viltį, kad jų svajonė nukeliauti į Romą, susitikti su Šventuoju Tėvu ir pasimelsti prie Šventojo Jono Pauliaus II kapo gali išsipildyti. Prieš pusę metų su dideliu entuziazmu dienos centro lankytojai dainavo centro gimtadienio šventėje „Viskas gali išsipildyti, kai pilna galva svajonių“ ir viena iš daugelio svajonių pagaliau išsipildė.

Visus metus Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parafijos vikaras kunigas Nerijus Grigaliūnas centro lankytojus dvasiškai ruošė piligriminei kelionei. Susitikimų metu buvo daug kalbama ne tik apie piligrimystę, bet ir kitomis svarbiomis temomis. Esame dėkingi kunigui Nerijui už bendrą maldą, už įdomius bei naudingus susitikimus, už skirtą mums laiką.

Pradedant planuoti ir organizuoti kelionę į Romą norėjome surasti neįgaliesiems pritaikytą autobusą. Deja, Lietuvoje tokio nėra, todėl buvo užsakytas neįgaliesiems pritaikytas autobusas iš Varšuvos, įmonės „TRANS-NIKA“, kuriame yra įrengtas specialus liftas vežimėliams. Autobusas visos kelionės metu buvo labai komfortiškas tiek vaikštantiems neįgaliesiems, tiek sėdintiems vežimėliuose.

Spalio 8 d. po vidurnakčio piligrimai prieš išvykstant į kelionę susitiko pasimelsti šv. Mišiose. Šv. Mišias aukojo Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kunigas Arūnas Kesilis, buvęs vikaras kunigas Nerijus Grigaliūnas, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parafijos vikaras kunigas Andžej Bylinski ir Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parafijos vikaras kunigas Stanislav Valiukevič. Prieš pat išvykstant autobuse klebonas kunigas Arūnas Kesilis visus piligrimus palaimino linkėdamas laimingos kelionės.

Į piligriminę kelionę į Amžinąjį miestą – Romą iškeliavo 42 žmonės: centro lankytojai, jų artimieji, savanoriai ir darbuotojai.

Keliaudami autobusu į Romą piligrimai meldėsi, kartu dainavo gerai žinomas dainas bei klausėsi įdomių gidės Malgožatos Duraj pasakojimų apie istoriją, papročius bei žmonių gyvenimą. Visi džiaugėsi turėdami galimybę važiuojant autobusu grožėtis įvairiais gamtos vaizdais. Ypač didelį įspūdį paliko Alpių, Apeninų kalnai, Adrijos jūros pakrantės ir Europos miestų architektūra. Pakeliui į Romą buvo aplankyta Viena, Romeo ir Džuljetos miestas - Verona, pasigrožėjome puikiu senamesčiu bei lankėmės parapijoje pas tėvą Venturino Cacciotti, kuris labai svetingai priėmė piligrimus, pavaišino skaniais pietumis ir dar įdėjo vaišių į kelionę. Esame jam labai dėkingi už šiltą priėmimą.

Pakeliui aplankėme Adrijos jūros kurortą Rimini, dvi svarbias Europos piligrimystės vietas - Loreto ir Manoppello.

Piligrimai kasdien meldėsi lankydamiesi šventose vietose, visada prisimindavo savo malduose tuos, kurie liko namuose, kurių intencijas veždavosi savo širdyse ir visus tuos, kurie prisidėjo prie šios piligriminės kelionės.

Visus labai pakerėjo aplankytų bazilikų didybė bei grožis. Grupė turėjo galimybę aukoti šv. Mišias prie šv. Jono Pauliaus II kapo šv. Petro bazilikoje Vatikane. Be galo džiaugėsi galėdami dalyvauti Popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje prie šv. Petro bazilikos. Piligrimams neišdildomą įspūdį paliko Romoje Koliziejus, Ispanijos laiptai, Panteonas, Trevi fontanas.

Taip pat piligrimai turėjo galimybę aukoti šv. Mišias prie šv. Nerijaus ir šv. Achilo kapo San Domitilla katakombose. Čia piligrimai vėl galėjo prisiminti savo intencijas, kurias vežėsi savo širdyse.

Pakeliui namo piligrimai aplankė Asyžių - šv. Pranciškaus gimtąjį miestą. Važiuodami toliau aplankė Padvą, kur turėjo galimybę pasimelsti prie šv. Antano kapo.

Kelionė į Romą buvo labai svarbi ir prasminga, jos metu kiekvienas galėjo susikaupti, padėkoti Dievui už vienuolika metų Centro veiklos, už sutiktus žmones bei kartu išgyventas akimirkas, pasimelsti už savo artimuosius, draugus bei už visus tuos, kurie prisidėjo prie šios ir kitų svajonių išsipildymo. Kelionė visiems paliko puikius prisiminimus. Piligrimai namo sugrįžo laimingi, geros nuotaikos, kupini gerų emocijų bei puikių įspūdžių.

Už šios svajonės išsipildymą norime padėkoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kuri kasmet finansiškai prisideda prie neįgaliųjų išvykų, stovyklų, o šiais metais prisidėjo prie centro lankytojų svajonės išsipildymo. Nuoširdžiai dėkojame merei Marijai Rekst ir administracijos direktorei Liucinai Kotlovskai už geranoriškumą ir paramą bei visiems mūsų centro rėmėjams, kurie prisidėjo prie šios piligriminės kelionės į Romą. Širdingai dėkojame Ilonai ir Adam Jurevič už organizuotą Kalėdinį labdaros vakarą ir visiems, kurie aukojo per šią labdaros akciją. Dėka visų rėmėjų ši svajonė pagaliau išsipildė.

Esame labai dėkingi kunigui Stanislavui Valiukevič ir kunigui Andžejui Bylinskiui, buvusiam mūsų centro savanoriui ir likusiam centro draugu, už nuoširdų ganytojišką rūpestį ir triūsą visos piligriminės kelionės į Romą metu. Dėkojame už bendrą maldą, dvasinę globą bei už džiugias akimirkas praleistas kartu visos piligriminės kelionės metu su mūsų grupe.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios svajonės išsipildymo.

 

Jurgita Ryncevič,
socialinė darbuotoja

Shadow up