kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė - tarp geriausiai besirūpinančių senjorais

Valstybės kontrolė, įvertinusi esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą, konstatavo, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš trijų Lietuvos savivaldybių, kurios teikia visų rūšių socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms.


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius užtikrina tinkamą socialinių paslaugų politikos vykdymą Vilniaus rajono garbaus amžiaus žmonių tarpe, teikiant socialines tiek individualias, tiek globos paslaugas. Remiantis seniūnijų duomenimis, Vilniaus rajone iš viso gyvena 16890 pensinio ir 589 vienišų vyresnio amžiaus žmonių.

Paberžės socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa pagyvenusiems asmenims, kurie dėl amžiaus negali patys savimi pasirūpinti. Šiuo metu įstaigoje gyvenantys 38 senyvo amžiaus asmenys gauna efektyvią socialinę pagalbą, būtinąją priežiūrą ir slaugą. Saugi, specialiems poreikiams pritaikyta, jauki aplinka bei būstas garantuoja gyventojams gyvenimo pilnatvę. Savivaldybė įstaigoje teikiamoms socialinėms paslaugoms per 2014 metus skyrė 279 tūkst. Lt.

Kita socialinę globą senjorams teikianti įstaiga yra Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“, skirti vienišiems žmonėms - senyvo amžiaus žmonėms, neturintiems vaikų, giminių, kurie jais pasirūpintų. Savivaldybės finansuojamų išlaidų suma kasmet siekia 370 tūkst. Lt.

Rajone gyvena 51 senyvo amžiaus asmuo, kuriam sunku pasirūpinti savimi, todėl seniūnijos darbuotojai teikia šiems asmenims socialinę pagalbą į namus. Lankomosios priežiūros darbuotojai padeda jiems tvarkytis buityje, dažnai organizuoja paslaugų teikimą per visuomenei naudingą veiklą, tokiu būdu dalyvaujant visuomenės gyvenime bei mažinant socialinės atskirties riziką. Pagalbos į namus paslaugas teikia 25 lankomosios priežiūros darbuotojai. Savivaldybė 2014 metais šiai paslaugai įgyvendinti panaudojo 269 tūkst. Lt.

Vilniaus rajono savivaldybės padaliniai, atsakingi už socialines paslaugas, rūpinasi tuo, kad informacija apie teikiamas socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims būtų pasiekiama įvairiais būdais: aktuali informacija skelbiama Savivaldybės bei socialinių paslaugų įstaigų internetiniuose puslapiuose, informaciniuose stenduose bei vietos spaudoje.

Shadow up