kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vykdoma gyventojų apklausa dėl Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir kaimų ribų nustatymo

Gyventojų apklausos pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T3-140 „DĖL 2012 M. KOVO 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-103 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTUI „VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (10 SENIŪNIJŲ) GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO AR KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS“ BENDRAI FINANSUOTI“ PATIKSLINIMO“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T3-131 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO“

Informacija apie gyventojų apklausą - Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir (ar) jų pavadinimų nustatymo ar keitimo planų parengimo projekto II etapą, kurio metu planuojama nustatyti 10 seniūnijų (Avižienių, Bezdonių, Juodšilių, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Šatrininkų, Zujūnų) gyvenamųjų vietovių ribas. Pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651, atliekama Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų apklausa dėl Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir kaimų ribų nustatymo. Apklausos tikslas – nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir kaimų administracines ribas.

Apklausos laikas ir vieta – apklausa vykdoma nuo 2015 m. kovo 30 d. iki 2015 m. gegužės 29 d., Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų (Avižienių, Bezdonių, Juodšilių, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Šatrininkų, Zujūnų) buveinės, gyvenamosios vietovės ir kaimai.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas gyventojų apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 3 priedas).

Su informacija bei siūlomais pakeitimais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje / / - Gyvenamųjų vietovių ribų ir jų pavadinimų nustatymo ar keitimo planas.

Kviečiame vietos gyventojus aktyviai dalyvauti vykdomoje gyventojų apklausoje.

Gyvemaųjų vietovių ribų pasiūlymai:

Zujūnų sen.

Avižienių sen.

Riešės sen.

Bezdonių sen.

Mickūnų sen.

Šatrininkų sen.

Nemėžio sen.

Rudaminos sen.

Juodšilių sen.

Pagirių sen.

Shadow up