kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemenčinės vaikų darželyje įgyvendintas skaitymo skatinimo projektas

Knygose lobių gerokai daugiau už visus visų piratų
visose salose paslėptus lobius ir turtus.

(Voltas Disnėjus)

Knygų skaitymas padeda bendrauti, sužinoti, išmokti, lavina vaizduotę. Deja, šiandien internetas, televizija dažnai išstumia iš mūsų gyvenimo knygas, atima skaitymo teikiamas malonumo akimirkas, įspūdžius. Suvokdami šias grėsmes ir paskatinti nacionalinio projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“ nutarėme mūsų darželyje įgyvendinti projektą „Knygose slypi turtai ir burtai“.


Prieš pradedant projektą buvo svarbu išsiaiškinti pedagogų ir tėvų nuomonę apie skaitymo skatinimo svarbą ikimokykliniame amžiuje. Atlikome tyrimą, kuris parodė, kad tiek tėvai, tiek pedagogai supranta skaitymo svarbą. Pedagogai daugiau reikšmės skiria knygoms ir naudojasi jų teikiamomis galimybėmis įvairiems gebėjimams ugdyti. Iškėlėme projekto tikslą – skatinti darželio vaikų skaitymą ir ugdyti kūrybinio skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo vertę, siekti kad skaitymo svarba būtų suprasta ir šeimose, ir ugdymo įstaigoje.

Projekto įgyvendinimą pradėjome H. K. Anderseno pasakos „Sniego karalienė“ inscenizacija, kurioje vaidino pedagogai ir vaikai. Gražios, įspūdingos dekoracijos, kruopščiai parinkti kostiumai, vaizdo ir garso efektai sukūrė unikalų ir magišką pasaulį. Pasaka visiems suteikė daug gražių, nepamirštamų akimirkų.

Organizavome akciją „Skaitome vaikams“, kurios metu pasakos mus aplankydavo kasdien. Vaikams skaitė visi: nuo direktoriaus pavaduotojos ugdymui iki studentų. Savo vaikystės mėgstamiausias pasakas taip pat skaitė Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, mokytojos ir mokiniai. Galimybė išgirsti kito skaitovo balsą ir jo skaitymo manierą leido vaikams atrasti dar daugiau klausomo kūrinio spalvų.

Į projekto veiklą įsitraukė ir vaikų tėveliai. Jie mielai skaitė vaikams savo vaikystės mėgstamiausias pasakas. Džiaugiamės, kad mūsų sumanymas sulaukė ir vaikų, ir suaugusiųjų susidomėjimo. Esame dėkingi tėvams, padėjusiems surengti nuotraukų parodą „Aš ir tu paskaitykime kartu“. Nuotraukose įamžintos pačios šilčiausios, jaukiausios skaitymo akimirkos.

Norėdamos labiau sudominti vaikus, vaikiškas knygeles apgyvendinome senutėliame girgždančiame lagamine, kuris keliavo per visas darželio grupes. Jame buvo galima rasti daug įvairiu spalvingų knygų vaikams, pasakų personažų, atributų, kaukių. Supažindinome vaikus su knygų atsiradimo istorija. Vaikai patys bandė rašyti plunksna, piešė ir rašė ant molinių lentelių. Mažiesiems tai buvo stebuklinga naujovė. Taip pat vaikai kūrė ir gamino knygas patys ar kartu su savo šeimą. Buvo pristatytos kolektyvinės knygos. Kiekviena žavėjo savo išmone, kūrybingumu, išradingumu.

Šiuolaikiškas, modernus ir geras ugdymo(si) būdas yra informacinių komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimas ugdymo procese. Tai labai priimtina ir patrauklu vaikams. Paruošėme edukacinę priemonę interaktyviajai lentai, kuri gali būti naudojama kaip skaitymo skatinimo, kalbinių įgūdžių ugdymo, informacijos paieškos priemonė.

Vaikams buvo surengta paroda „Neįprastos knygos“. Vaikai galėjo išbandyti garsines, figūrines, žaislines knygas, knygas-širmelės, elektronines muzikines knygas, knygas su staigmenomis: atveriamais langeliais, lipdukais.

Rengiant projektą kilo sumanymas pasidaryti lėlių teatrą. Personažų gamybai panaudojame medinius šaukštus. Idėją įgyvendinti padėjo visa darželio bendruomenė, ypatingai džiaugiamės tėvelių iniciatyva, naujomis ir labai originaliomis idėjomis.

Projekto metu, darželio ugdytiniai kartu su pedagogėmis parengė pasakų „Vilkas ir septyni ožiukai“ ir „Bjaurusis ančiukas“ inscenizacijas. Vaidinimai suteikė vaikams daug džiaugsmo. Skaitėme knygas netradicinėse vietose ir netradiciniu laiku: prie eglutės, ant sūpynių, pievelėje. Surengėme poezijos šventę Wierszowisko, kurioje vaikai išraiškingai deklamavo savo mėgstamiausius eilėraštukus.

Projekto metu organizavome išvykas į knygyną, Nemenčinės miesto ir Konstanto Parčevskio gimnazijos bibliotekas. Bibliotekininkės vaikams papasakojo, kaip elgtis bibliotekoje ir kaip tapti gerais skaitytojais. Norėdami įrengti bibliotekėlę darželyje, organizavome akciją „Padovanok darželiui knygą“.

Pasauline knygos ir autorinių teisių dieną surengėme projekto pabaigos renginį, į kurį atvyko svečiai iš rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Pirmoje renginio dalyje buvo pristatytos gražiausios ir aktualiausios projekto akimirkos. Antroje dalyje vaikai vaidino projekto metu sukurtą inscenizaciją ,,Pasiklydusios pasakos“. Tai pasakojimas apie pasakų drugelius, kurie, pastebėję, kad žmonės retai skaito, supainioja visas pasakas. Tam, kad pasakų herojai galėtų grįžti atgal į savo pasakas, žmonės turi dažniau skaityti, gerbti ir mylėti knygas. Renginio metu, vaikai pristatė įvairių šalių pasakas ir net vaidino skirtingomis kalbomis, ragindami visus skaityti ir pajusti skaitymo malonumą.

Jolanta ŠAMATOVIČIENĖ, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Tatjana PAKETUR, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Ana TRUSULEVIČ, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis

Shadow up