kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Riešės pagrindinė mokykla – pirmoji, kuriai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas

2015 metai ypatingi Riešės pagrindinei mokyklai – šiemet ugdymo įstaigai sukaks 150 metų. Tačiau tai ne vienintelė ypatinga šventė šios mokyklos bendruomenei. Šiandien, balandžio 9 d., Riešės pagrindinei mokyklai oficialiai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas. Tad jau nuo ankstyvo ryto vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Visi jaudinosi, nes juk nuo šiandien mokykla atverčia naują gyvenimo puslapį, ant mokyklos bendruomenės pečių guls didelė atsakomybė, nes tai pirmoji švietimo įstaiga Lietuvoje, kuriai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas.


 

Globėjos vardo suteikimo mokyklai iškilmes pradėjo šv. Mišios Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje, kurias aukojo kun. Vytautas Rudis.

Iš bažnyčios iškilminga eisena pajudėjo mokyklos link. Į renginį atvyko daug garbingų svečių: LLRA frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, vyriausioji specialistė Janina Klimaševska, tarybos narė Elžbieta Sadaiska, Vilniaus Palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos hospiso direktorė Sesuo Michaela Rak, Riešės seniūnijos seniūnė Ana Kotvicka, Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto Mylėtojų draugijos iš Poznanės atstovai, partneriai iš Ščitno miesto, kaimyninių švietimo įstaigų vadovai, mokyklos bendruomenė, mokinių tėvai. Gausiai susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorė Lilija Sadaiska. Moksleiviai visus pasitiko menine programa. Scenoje mokiniai vaidino, šoko ir dainavo. Šventės metu prisiminta Šv. Faustinos Kovalskos asmenybė, jos nuveikti darbai, puoselėtos vertybės. Taip pat pašventinta mokyklos vėliava, kuri nuo šiol sveikins į mokyklą susirenkančius vaikus ir įpareigos įprasminti ir pateisinti mokyklai sutektą vardą naujais darbais, gražiais poelgiais.

Šventės metu žodis buvo suteiktas ir svečiams, kurie dėkojo visai mokyklos bendruomenei už tai, kad puoselėjamos tautinės, istorinės, patriotinės ir krikščioniškosios vertybės, kad jaunoji karta ugdoma šios iškilios asmenybės gyvenimo pavyzdžiu – būti dorais ir išmintingais piliečiais.

Riešės pagrindinėje mokykloje dirbsiančius pedagogus ir mokinius sveikino merė Marija Rekst, kuri dėkojo vardo suteikimo mokyklai idėjos iniciatoriams, o jaunimui linkėjo gerbti šventosios atminimą bei vadovautis jos idealais.

Šv. Faustina

Marija Faustina Kovalska (tikr. Helena Kovalska) gimė Lenkijoje, Švinicos parapijos Glogoviecų kaime  1905 m. rugpjūčio 25 d. Nuo mažens mergaitei buvo būdingas pamaldumas, darbštumas ir paklusnumas, taip pat didelis jautrumas žmonių nelaimėms. Mokyklą lankė tik trejus metus: būdama šešiolikos pradėjo dirbti, kad padėtų tėvams.

Pašaukimą savo sieloje jautė nuo septynerių metų, bet tėvai nesutiko, kad stotų į vienuolyną. Tačiau Helenos ryžtas nugalėjo tėvų pasipriešinimą, ir 1924 metais ji pagaliau galėjo prašytis priimama į Palaimintosios gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos kongregaciją.

Davusi amžinuosius vienuolinius įžadus, nuo 1933 m. gegužės 25 d. gyveno Vilniuje, čia patyrė Jėzaus apsireiškimų, kuriuos užrašė savo dienoraštyje. Vilniuje Faustinos dvasios tėvas buvo prof. kun. Michal Sopočko (1888–1975), jo padedama, ėmėsi skelbti Viešpaties Gailestingumą. Kunigas Michal Sopočko susitarė su dailininku Eugenijumi Kazimirovskiu, kad jis nutapys Išganytojo atvaizdą pagal Faustinos regėjimus. Vienuolė pusę metų lankėsi dirbtuvėje kas savaitę, kad nurodytų klaidas bei patikslintų detales.

M. Faustina mirė Krokuvoje 1938 m. spalio 5 d. 

2000 m. balandžio 30 d. Jonas Paulius II Faustiną Kovalską kanonizavo – paskelbė šventąja.

 

Nuotr. Marjan Paliuškevič

Irena Mikulevič

Shadow up