kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Riešės pagrindinei mokyklai suteikiamas Šv. Faustinos Kovalskos vardas

Š. m. balandžio 9 d., ketvirtadienį, Riešės pagrindinei mokyklai bus iškilmingai suteiktas vienos žymiausių praeito amžiaus lenkų kilmės katalikų mistikės šv. Faustinos Kovalskos vardas.


Marija Faustina Kovalska (tikr. Helena Kovalska) gimė Lenkijoje, Švinicos parapijos Glogoviecų kaime  1905 m. rugpjūčio 25 d. Nuo mažens mergaitei buvo būdingas pamaldumas, darbštumas ir paklusnumas, taip pat didelis jautrumas žmonių nelaimėms. Mokyklą lankė tik trejus metus: būdama šešiolikos pradėjo dirbti, kad padėtų tėvams.

Pašaukimą savo sieloje jautė nuo septynerių metų, bet tėvai nesutiko, kad stotų į vienuolyną. Tačiau Helenos ryžtas nugalėjo tėvų pasipriešinimą, ir 1924 metais ji pagaliau galėjo prašytis priimama į Palaimintosios gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos kongregaciją.

Davusi amžinuosius vienuolinius įžadus, nuo 1933 m. gegužės 25 d. gyveno Vilniuje, čia patyrė Jėzaus apsireiškimų, kuriuos užrašė savo dienoraštyje. Vilniuje Faustinos dvasios tėvas buvo prof. kun. Michal Sopočko (1888–1975), jo padedama, ėmėsi skelbti Viešpaties Gailestingumą. Kunigas Michal Sopočko susitarė su dailininku Eugenijumi Kazimirovskiu, kad jis nutapys Išganytojo atvaizdą pagal Faustinos regėjimus. Vienuolė pusę metų lankėsi dirbtuvėje kas savaitę, kad nurodytų klaidas bei patikslintų detales.

M. Faustina mirė Krokuvoje 1938 m. spalio 5 d. 

2000 m. balandžio 30 d. Jonas Paulius II Faustiną Kovalską kanonizavo – paskelbė šventąja.

Shadow up