kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tiksliųjų ir gamtos mokslų integruotų renginių ciklas Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijoje

Kovo mėnesio 16-24 dienomis Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje vyko tiksliųjų ir gamtos mokslų integruoti renginiai, skirti pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms.


Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojai siekė šių tikslų: parodyti tarpdalykinės integracijos galimybes pamokinėje ir popamokinėje veikloje, skleisti gerąją patirtį, organizuojant mokinių tiriamąją veiklą, atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į globalines Žemės problemas ir kaip galima prisidėti mažinant aplinkos taršą. Daug dėmesio skyrėme žmonių sveikos gyvensenos propagavimui. Aptarėme grėsmes, kylančias pažeidus sveiko gyvenimo būdo taisykles.

Mokiniai labai noriai ir aktyviai dalyvavo organizuojant ir vedant renginius: atliko biologijos, chemijos, fizikos tiriamuosius darbus, susistemino gautus duomenis matematikos, informacinių technologijų pamokose,  buvo puikūs viktorinų ir konferencijos vedėjai.

Renginių ciklo metu vyko šios integruotos veiklos: radijo laida, kryžiažodžių sprendimai, viktorinos jaunesnių ir vyresnių klasių mokiniams, konkursai, atviros integruotos pamokos, konferencija „Žmogaus ūkinė veikla ir globalinės problemos Žemėje“, netradicinė pamoka Vilniaus kolegijos Buivydiškių agrotechnologijų fakulteto veterinarijos klinikose ir gerumo akcija gyvūnų globos namuose „Lesė“.

Konferencijoje mokiniai pristatė tyrimų metodikas, mokslinę informaciją, pagrindžiančią jų pasirinktas tirti problemas, pateikė skaičiavimų rezultatus ir rekomendacijas bendruomenei. Nagrinėjo šias temas: Paberžės apylinkių geriamojo vandens ir oro užterštumas, Paberžės apylinkių bioįvairovės kitimo tendencijos,  rūkymo, maisto priedų, genetiškai modifikuotų produktų įtaka žmogaus sveikatai. Renginio metu gimnazistai patobulino mokslinio pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pilietines, socialines, asmenines kompetencijas. Tyrimams atlikti naudojomės mokymo priemonėmis: vandens tyrimų mini laboratorija, žiūronais, kompiuterine laboratorija „Einstein LabMate+“ (su integruotais jutikliais).

Atviroje integruotoje pamokoje ,,Pigus ar brangus vanduo“, kuri vyko 5 klasėje, pristatėme naudojimosi planšetiniais kompiuteriais patirtį. Mokiniai atliko matematinius skaičiavimus, mokėsi įvertinti savo Vandens pėdsaką Žemėje (sunaudojamo vandens kiekis per parą), aiškinosi, kam žmonės naudoja vandenį ir kaip jį reikia taupyti. Šis darbo metodas padeda geriau ir efektyviau individualizuoti ugdymo procesą, žadina mokinių žingeidumą, didina kūrybiškumą ir kelia jų mokymosi motyvaciją.

Savaitės renginių ciklą baigėme netradicine pamoka Buivydiškių agrotechnologijų fakulteto veterinarijos skyriuje ir gerumo akcija gyvūnų globos namuose „Lesė“. Grupė 8-9 klasių mokinių stebėjo beglobių gyvūnų sterilizavimą, lankėsi laboratorijose, klausėsi išsamių Vilniaus Kolegijos dėstytojų pasakojimų. Ne vienam kilo noras ateityje mokytis šioje ugdymo įstaigoje. Dėkojame VK agrotechnologijų fakulteto veterinarijos skyriaus darbuotojams už šiltą priėmimą ir kantrybę, tenkinant mūsų smalsumą. Gerumo akcijos metu pavedžiojome po parką globos namų „Lesė“ šunelius, „kalbinome“ katinus, arklį pavaišinome obuoliu. Mokiniai džiaugėsi, kad gyvūnai sotūs ir gerai prižiūrėti.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė baigėsi, bet gimnazijos mokiniai tęsia mokslinius tyrimus   ir tikisi kitų renginių metu pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Renginiuose dalyvavo mokytojai iš Vilniaus rajono ugdymo įstaigų ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Valentina Kvaraciejienė. Dėkojame visiems už  mūsų gerosios patirties įvertinimą bei patarimus

Biologijos mokytoja metodininkė
Regina Stankevičienė

 

Shadow up