kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rudaminos lituanistų pavasaris

Vilniaus r. Rudaminos metodinio centro lituanistai ilgai lauktą pavasarį pasitiko nusiteikę itin darbingai – kovo 5 d. įvyko jungtinis lietuvių kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimui skirtas renginys.


Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Inga Alijeva vedė seminarą „Teksto suvokimo įgūdžių tobulinimas: mokymosi bendradarbiaujant ir dialogiško kalbėjimo aspektai“, kurio metu dalijosi gerąja patirtimi. Seminaro dalyviai susipažino su naujausiomis edukologų įžvalgomis apie kokybišką kalbėjimą klasėje, analizavo mokytojos demonstruotus filmuotus pamokų įrašus, iliustruojančius praktinę veiklą siekiant dialogiško kalbėjimo pamokose, aptarė pamokų planus, turimą metodinę medžiagą, dalijosi asmeniniais pastebėjimais ir praktinėmis patirtimis.

Su kasmet kylančiais vis naujais iššūkiais taisant ir vertinant rašinius Rudaminos metodinio centro lituanistai šiemet susidoros lengviau. Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Mikalauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Virgilija Barkauskienė praktinio užsiėmimo „Rašinio taisymas ir vertinimas“ metu supažindino su pasikeitusiomis vertinimo normomis, pasidalijo sukaupta metodine medžiaga. Vertinga patirtimi mokytojos dalijosi praktinėje – rašinių taisymo ir vertinimo – veikloje: noriai dalijo patarimus, atsakė į kolegoms kilusius klausimus, pateikė ir pavyzdinių, ir prastesnių mokinių darbų, kad su brandos egzamino rašiniui keliamais reikalavimais būtų galima supažindinti ir nerimaujančius abiturientus.

Tikimės, kad bendras Rudaminos metodinio centro lituanistų darbas bus tęsiamas, mokytojai kviesis kolegas į savo mokyklas, organizuos turiningus renginius mokiniams bei dalysis gerąja patirtimi.


Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Inga Alijeva,
Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Mikalauskienė

Shadow up