kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst padėka rinkėjams

Mieli rinkėjai!

Gerbiami Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai!

Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems balsavusiems ir palaikiusiems mano kandidatūrą savivaldos rinkimuose. Atiduodami savo balsus už mane palaikėte ir LLRA veiklą. Rinkimuose pelniau 23 751 rinkėjų balsą (t. y. 60,02 % balsų) – toks rezultatas rodo didelį Vilniaus rajono gyventojų, kurių nenuvilsiu ir stengsiuos deramai atstovauti jų interesams, pripažinimą ir pasitikėjimą.


Užtikrinu, kad panaudodama iki šiol sukauptas žinias ir patirtį ir toliau dirbsiu Vilniaus rajono gyventojų labui. Kaip LLRA iškelta kandidatė jaučiuosi atsakinga ir padarysiu viską, kad įgyvendinčiau duotus įsipareigojimus ir įvykdyčiau rinkiminėje programoje iškeltus tikslus.

Giliausią padėką išreiškiu visiems, kurie prisidėjo prie tokios sėkmės: rinkimų štabo nariams, LLRA deleguotiems rinkimų komisijų nariams, stebėtojams, LLS aktyvistams, LLRA bei Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna“ už įdėtas pastangas, atsidavimą visuomeniniam darbui, pasiaukojimą ir maldas, o pirmiausia už ištvermę ir tikėjimą pergale. Nuoširdžiai visiems dėkoju.

Taip pat dėkoju savo konkurentams už dalykinę rinkiminę kampaniją. Linkiu jiems ir toliau aktyviai dirbti rajono ir gyventojų labui. Tikiuosi, kad demokratiniu būdu naujai išrinktoje Vilniaus rajono taryboje bus dirbama gyventojų, neatsižvelgiant į jų tautybę, gerovei.

Stengsiuosi sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas, o Vilniaus krašto žmonių suteiktą pasitikėjimą pateisinti. Pažadu dirbti geriausiai, kaip sugebu, kad galėčiau pranokti Jūsų lūkesčius. Esu pasiryžusi vykdyti visus investicinius ir visuomeninius projektus, kuriuos pristačiau priešrinkiminių susitikimų metu.

Gerbiamieji, šis laimėjimas yra ne vien tik mano pasiekimas, bet didelės žmonių grupės, kurie palaikė mane per visą kadenciją, nuopelnas. Ši pergalė nebūtų įmanoma be glaudaus bendradarbiavimo su Vilniaus rajono taryba bei administracijos darbuotojų, vedėjų ir seniūnijų darbuotojų pasiaukojimo. Tebūnie šis bendras laimėjimas teisingai tarnauja visiems Vilniaus rajono gyventojams ir Lietuvai.

 

Su pagarba ir padėka,
Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merė

Shadow up