kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovo 11-osios jubiliejinis minėjimas pasklido po visą Vilniaus rajoną


Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva — trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Bernardas Brazdžionis


 

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje paminėtas Kovo 11-osios jubiliejus

Praėjus 25-eriems metams nuo didingo kovo 11–osios įvykio, kuomet Lietuvos Respublikos Aukščiausia Taryba, reikšdama Tautos valią, paskelbė, kad atkuriama laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė, šiandien turime laisvą Tėvynę. Metinių proga, kovo 10 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko iškilmingas 25-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjimas.

Šventėje dalyvavo nemažai svečių: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausieji specialistai Valentina Kvaracijienė ir Jaroslavas Suboč, seniūnijos seniūnas Mečislav Borusevič, K. Parčevskio gimnazijos direktorius Tadeuš Grigorovič, Nemenčinės muzikos mokyklos direktorė Petrutė Pocienė, kaimyninių švietimo įstaigų mokytojai ir mokiniai.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, visus šventės dalyvius pasveikino Valentina Kvaracijienė, kuri linkėjo naujų minčių, įkvėpimo kibirkštėlės bei taikos Lietuvos padangėje. Jaroslavas Suboč įteikė Nemenčinės Gedimino gimnazijos geografijos ir istorijos olimpiadų laimėtojams diplomus ir atminimo dovanas.

Minėjimą tęsė jaunųjų atlikėjų pasirodymai. Susirinkusiems koncertavo choro studija „Lyra“, mokiniai deklamavo Justino Marcinkevičiaus ir kitų poetų eiles, gimnazijos šokių kolektyvas pristatė liaudies šokius, o Nemenčinės muzikos mokyklos auklėtiniai visus džiugino nuostabiais akordeono ir smuiko garsais. Žiūrovai taip pat turėjo galimybę išklausyti pranešimą apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Šventę vainikavo neįprastas „Vienybės tiltas“. Lauke susibūrę Nemenčinės Gedimino ir K. Parčevskio gimnazijų mokiniai, nuo pradinukų iki abiturientų, iškėlę trispalves vėliavėles ir balionus, susikibę rankomis nutiesė gyvą grandinę - „Vienybės tiltą“, simbolizuojantį vienybę, taiką ir draugystę.

Sukakties diena priminė, kad šiandien turime tai, dėl ko kovojo mūsų protėviai - laisvą Tėvynę. Esame vienos šalies gyventojai, todėl turime garbingai tęsti, puoselėti jos istoriją bei tradicijas.

 


 

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla

Kovo 10 d. mokykloje paminėta Nepriklausomybės atkūrimo 25-metis. Renginio pradžioje perskaitytas prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimas. Vėliau 5-tokai gražiais posmais sveikino Lietuvą gimtadienio proga.

Kitoje mokinių kompozicijoje buvo kalbama apie moralines nuostatas ir vertybes, kurios padėtų mums išlikti laisviems, nepriklausomiems, savitiems ir ryžtingiems. Trečioje kompozicijoje mokiniai, deklamuodami Brazdžionio eiles, laikė 3 spalvų juostas, iš kurių sudarė vėliavą, o ant juostų puikavosi svarbiausi Lietuvos himno žodžiai: šviesa, tiesa, dorybė, stiprybė, meilė, vienybė.

Šventę vainikavo į orą paleisti trispalviai balionai.

 Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

2015 m. kovo 10-ą dieną 11val. interneto pagalba Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla susisiekė su Baltarusijos Respublikos Rimdžiūnų vidurine mokykla lietuvių mokomąja kalba. Jau antrus metus dviejų šalių mokiniai sveikina vieni kitus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, gieda Tautinę giesmę, deklamuoja eiles, skirtas Lietuvai.

Sveikinimo kalboje Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis sakė: „tik visų sutelktos pastangos, vienybė ir santarvė yra svarbiausia laisvos valstybės sėkmės sąlyga.“

Nemenčinės miškų urėdijos urėdas Eligijus Ryškus paragino branginti ir puoselėti savo namus, miškus ir tėvynę.

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Baranauskas sveikinimo kalboje sakė: „Kovo 11-oji, tai diena suvienijanti tautinio tapatumo dvasią, sutelkianti atsakomybei ir įpareigojanti laisvos Tėvynės labui mąstyti, kurti, gyventi“.

Pasidžiaugę Lietuvos laisvės švente abiejų mokyklų mokiniai dabar laukia susitikimo Rimdžiūnuose (Baltarusijoje).

Renginio pabaigoje atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių skaitovų konkurso „Gintarėlį tau nešu ant delno“ laureatai ir dalyviai, padėkota 7-os klasės mokinei, Gabrielei Danilevičiūtei, už gražiai perskaitytas Maironio eiles.

Šiais Justino Marcinkevičiaus žodžiais baigėme šventę: „Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų“.

Neformaliojo švietimo mokytoja
Jurgita Kaščiukaitė-Kutkienė

 


 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija

Tarp daugybės eilinių dienų yra ir itin didžios dienos, įpareigojančios suklusti, susimąstyti, išgirsti, pajausti. Tokia yra Kovo 11-oji – MŪSŲ LAISVĖS DIENA. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje minėdami 25-ąją mūsų tautos laisvės sukaktį atsiliepėme į pilietines iniciatyvas: dalyvavome akcijoje „Lietuvai ir man“, pirmą kartą organizuotame nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“. Jau antrą kartą gimnazijoje organizuotas ir tarpmokyklinis Nepriklausomybės Atkūrimo dienai skirtas tinklinio turnyras. Kovo 10 d. gimnazijos bendruomenės narius pakvietėme į sukakties proga piliakalnio papėdėje organizuotą renginį „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą...“.

Renginio dalyviai kiek apniukusią antradienio popietę būriavosi gimnazijos kiemelyje ruošdamiesi eisenai prie miestelio pašonėje stūksančio piliakalnio. Eisenos priekyje, nešdami Lietuvos Respublikos vėliavas bei laisvės ugnimi liepsnojančius deglus, žygiavo jaunieji gimnazijos šauliai, už jų rikiavosi gimnazistai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai.

Renginį piliakalnio papėdėje pradėjo jaunieji šauliai, įžiebdami laisvės laužą bei pakviesdami sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Tradiciškai šventės dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė.

Šventėje skambėjo visų drauge atliekamos tautinės dainos. Mokiniai dalijosi mintimis apie laisvę, skaitė ant išsilankstytų geltonos, žalios ar raudonos spalvos laisvės laivelių užrašytus palinkėjimus Lietuvai ir jos žmonėms. Įsiamžinome „trispalvėje“ fotografijoje ant piliakalnio laiptų ir išplukdėme laivelius greta esančiame Dūkštos upelio tvenkinyje. Renginį užbaigėme visiems linkėdami didžiuotis savo valstybe, branginti ir puoselėti mūsų tautos nepriklausomybės jausmą.

Būkime verti mūsų protėvių iškovotų pergalių, gamtos dovanojamo grožio, savos kalbos skambėjimo!

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
istorijos vyresnioji mokytoja Virginija GiedraitytėRukainių gimnazija

Kovo 10 –ą dieną Rukainių gimnazijoje įvyko renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Klasėse buvo rodomi dokumentiniai filmai „Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė 1988 -1990“ ir „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas -1990-ųjų kovo 11 diena“. 9 -12 klasių mokiniai tikrino savo žinias viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“. Geriausiai sekėsi 11 -12 klasių mokiniams. Istorijos vyresnioji mokytoja Rasa Jachimovičienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Sutkevičienė priminė, kuo svarbi mums visiems Kovo 11-oji.

Mokyklos bibliotekininkė Alina Juckevič  paruošė parodą, o fojė pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ilona Kutrevičienė organizavo projektą  „Margaspalvė mūsų Lietuva – ji mums viena“.

Ypač visus pradžiugino direktoriaus pavaduotojos ugdymui D. Boroško iniciatyva į mokyklą pakviesti svečiai, Rudaminos meno mokyklos akardeonistai, surengę nuotaikingą koncertą.

25-erių metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos sukaktis Rukainių gimnazijoje paminėta iškilmingai, įdomiai ir turiningai.

Istorijos vyresnioji mokytoja
 Rasa Jachimovičienė


Pagirių „Pelėdžiuko“ darželis

Ikimokyklinio amžiaus vaikams Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji dažnai tėra tik data, tačiau mes, vieni pirmųjų mokytojų, turime vaikui suprantama kalba perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą bei žinias apie savo gimtąją šalį.

Vaikai įvykius geriausiai prisimena ir supranta tada, kai patys juos rengia ir dalyvauja. Tai progai ugdytiniai pynėsi trispalves apyrankes, mokėsi eilių, svarstė, diskutavo tema „Kas yra laisvė?“. Šventės rytą salėje buvo surengtas eilėraščių konkursas, kur gražiausius žodelius vaikai skyrė savo mylimai šaliai. 

Antra šventės dalis vyko darželio kieme, kur stebuklingai, kaip kunigaikščio susapnuota, per naktį išdygo Gedimino pilis.

„Smagu, kad mūsų vaikų  įstaigoje skiriamas  dėmesys istorinės atminties gilinimui, tikėtina, kad ateityje išaugs daug savimi pasitikinčių, gimtąją šalį mylinčių bei ją apginti pasirengusių piliečių“, - šventės įspūdžiais dalijosi darželinuko  mama.

Vienu svarbiausių šventės akcentų tapo trispalvės iškėlimas bokšte ir himno giedojimas. Skambant patriotinėms dainoms, susikibę rankomis šventės dalyviai demonstravo vienybę ir meilę šaliai skanduodami - „Lietuva, Lietuva, Lietuva!“.

Pagirių „Pelėdžiuko“ darželio direktorės pavaduotoja ugdymui
Janina Lukšienė
 Čekoniškių vidurinė mokykla

„Čia kelio pradžia, kur klevai skamba savo šakom ir lapais. Kur žydi ramybe ir jaukumu kvapios bulvės melsvai... Čia kelio pradžia. Ir niekas, niekas manęs nuo žemės tos neatskirs”. Šiais XX a. antrosios pusės lietuvių poetės Janinos Degutytės eilėraščio „Artumas” žodžiais prasidėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas Vilniaus r. Čekoniškių vidurinėje mokykloje. Kelias – tai žmogaus gyvenimas, kuris prasideda tėvynėje (ten, kur žmogus gimsta). Nuo šios akimirkos jie abu (žmogus ir tėvynė) yra susieti amžiams bei vienas už kitą atsakingi. Nors šiandien Lietuvos žmonės yra laisvi, tačiau niekada nevalia pamiršti, kokia kaina iškovota laisvė. Dažnai yra priekaištaujama, kad Lietuvoje nelikę tikro, nesumeluoto patriotizmo, vienybės, meilės savo kraštui, kad atgavus laisvę dauguma pamiršo, dėl ko kovojo jų tėvai ir protėviai. Būtina prisiminti, kad ir mes, gyvenatys laisvoje šalyje, privalome nuolat puoselėti ir iš naujo kurti laisvę: sąžiningai atlikti savo pareigas, gerbti save ir kitus, nebūti abejingi. Tokios mintys buvo plėtojamos Kovo 11-ajai paminėti skirtoje inscenizacijoje „Mylėti tėvynę – būti atsakingam“ (autorė –lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Mažena Zapolskaja).

Minėjime buvo kalbama apie tai, kad tyros širdies ir dar intuityviai pasaulį suvokiantys vaikai patiria žmonių abejingumą, tačiau negali patikėti, kad Lietuvoje neliko meilės savo kraštui, todėl ieškodami potriotizmo leidžiasi į kelionę po Lietuvos praeitį. Įvairūs istoriniai įvykiai (kovos su kryžiuočiais, Abiejų tautų respublikos padalijimai, sukilimai, slaptas knygų ir spaudos gabenimas į Lietuvą, daraktorių veikla, vargo mokykla, Antrasis pasaulinis karas ir pokaris, tremtis, rezistencija, emigracija, idėjinis pasipriešinimas svetimai ideologijai, Baltijos kelias) bei Lietuvai nusipelnę žmonės (Mažvydas, Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Maironis, Vaižgantas, Česlovas Milošas, Icchokas Meras) vaikus įtikina, kad Lietuva turtinga patriotų. Taip pat stengtasi pabrėžti, kad Lietuvoje gyvena įvairių tautybių, kultūrų, religijų žmonės, kuriantys vieningą, turtingą, savitą Lietuvos kultūrą. Vaikai atranda meilę savo kraštui ir tiki, kad kiekvienas žmogus myli savo tėvynę, tik ne kiekvienas galbūt moka savo jausmus išreikšti.    

Kovo 4-12 d. mokykloje vyko jau tradicija tapusi Lietuvių kalbos savaitė. Mokiniai dalyvavo akcijoje „Lietuvai ir man“: pynė trispalves apyrankes, jas ryšėjo, dovanojo draugams ir tokiu būdu išreiškė bendrumą, vieningumą, draugystę, o kovo 6 d. aplankė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, Lietuvos nacionalinį muziejų, Vilniaus gynybinės sienos bastėją. Taip pat gamino šventines sages (ant raudono ir žalio apskritimo geltonas dobilo lapelis), kurias segėjo minint Kovo 11-ąją, puošė mokyklą (ant spalvotų dobilo lapų užrašė gražiausius Lietuvos poetų posmus), dalyvavo rašinių konkurse „Čia aš gimiau“, o kovo 10 d., apsirengę Lietuvos valstybinės vėliavos spalvos drabužiais, dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ (sudarė žiedo kompoziciją, darė nuotraukas).

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokykloje gyvos tradicijos, o mokiniai aktyviai dalyvauja renginiuose, yra atviri naujovėms, puoselėja kalbą, kultūrą, domisi šalies praeitimi, mokosi būti sąmoningi, atsakingi bei garbingi.

 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 Mažena Zapolskaja

 

 Visalaukės pagrindinė mokykla – daugiafunkcinis centras

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Visalaukės mokykloje – daugiafunkciame centre buvo organizuotas pilietiškumo projektas „Tėvynės vardas- Lietuva“.

Į projektą buvo pakviesti Paberžės pradinių klasių metodiniam centrui priklausančių mokyklų pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. Pirmoje projekto dalyje mokiniai piešė ir kūrė darbelius, skirtus tėvynei. Šių darbelių paroda surengta ir puikuojasi mūsų mokykloje.

Antroji projekto dalis - viktorina - įvyko kovo 10 dieną. Mokiniai savo žiniomis galėjo pradžiuginti Lietuvą. Konkurse dalyvavo Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos bei mūsų mokyklos mokinių komandos. Viktorinoje geriausiai pasirodė šeimininkai, garbingas antrąsias vietas užėmė Paberžės šv. St. Kostkos gimnazijos bei Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos mokiniai. Be to, mokytojai su mokiniais parodė savo parengtus pasirodymus. Smagu buvo klausytis dainelių, eilėraščių, šokių skirtų tėvynei Lietuvai ir stebėti legendą apie Vilniaus miesto įkūrimą.

Projektą organizavo pradinių klasių mokytoja metodininkė Lilija Naruševič ir lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Giedrė Turkinienė.

Shadow up
incorrect array size: 1