kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įmonės kviečiamos varžytis dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 m. jau aštuntą kartą organizuoja konkursą, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2014 m. nuveikusios daugiausia darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje.


Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurse gali dalyvauti ir būti apdovanotos įvairaus dydžio įmonės. Skelbiamos tokios nominacijos: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“. Kiekviena iš Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas, mažas ir vidutinės įmonės; dideles įmones; tarptautinės įmones ar jų filialus/atstovybes, veikiančias Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu - „Socialiai atsakinga įmonė“.

Šiais metais, siekiant plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir fizinio ugdymo srityje, planuojama apdovanoti įmones dar vienoje nominacijoje - „Metų sportiškiausia įmonė“.

Įmonių paraiškas reikia pateikti DOC ir PDF formatais elektroniniu paštu adresu nava@socmin.lt iki 2015 m. balandžio 10 d. dienos imtinai.

Detalesnę informaciją, taip pat paraiškų formas galima rasti:

http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinis-atsakingo-verslo-apdovanojimas.html.

Dėl papildomos informacijos prašoma kreiptis į Darbo departamento Socialinės partnerystės skyrių (vyriausiąją specialistę, laikinai atliekančią skyriaus vedėjo funkcijas, Liudviką Žirkauskaitę, tel. 8 706 68213, el. paštas Liudvika.Zirkauskaite@socmin.lt).

Shadow up