kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus gerinamas sveikatos paslaugų teikimas

Jau š. m. vasario mėn. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.


Projekto tikslas – gerinti sveikatos paslaugų teikimą minėtų savivaldybių mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiuo projektu siekiama pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bei specialistų darbo sąlygas savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose.

Vilniaus rajono savivaldybėje planuojama įrengti 32 sveikatos priežiūros kabinetus. Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetai bus aprūpinti baldais, sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtomis priemonėmis (kūno svorio svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatai ir kt.), aplinkos vertinimo ir informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis.

Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius, tai ilgainiui duos pridėtinę vertę, t.y. sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybės sukūrimą, puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą. Sveikatos priežiūros kabinetuose specialistai dirbs su lankytojais sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje. Minėti teigiami projekto pokyčiai bei pridėtinė vertė neabejotinai paskatins Vilniaus rajono savivaldybės socialinį ir ekonominį vystymąsi.

Išsamus projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų sąrašas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. vasario mėn. – 2016 m. sausio mėn.


Parengta pagal VVSB informaciją

Shadow up