kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

Nevyriausybinės organizacijos iki šių metų kovo 9 d. kviečiamos teikti paraiškas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo.


2015 m. pagal „Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą“ finansuojami projektai, kurių tikslas yra vienas ar keli iš šių tikslų:

  • psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • fizinio aktyvumo skatinimas.

2015 m. skiriant finansavimą pagal „Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą“ prioritetas teikiamas projektams, kuriais:

  • viešinama informacija apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos priemones ir kitą su sveikatos stiprinimu susijusią veiklą;
  • numatoma vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis (savivaldybių visuomenės sveikatos biurais ir kt.); 
  • skatinamas keitimasis gerąja praktika ir patirtimi sveikatos srityje;
  • skatinama ir stiprinama nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystė ir bendradarbiavimas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis bei įstaigomis;
  • numatoma didesnė tikslinė grupė ir išliekamasis efektas bei tęstinumas jiems pasibaigus.   

Daugiau informacijos dėl paraiškų pateikimo reikalavimų bei paraiškos pildymo gali suteikti SAM Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė Rinalda Akelytė, Tel. (8 5) 266 1431, rinalda.akelyte@sam.lt, www.sam.lt.

  

Priedai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-186 „Dėl 2015 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą finansuojamų projektų tikslų ir prioritetų tvirtinimo“

Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų atrankos konkurso nuostatai 


Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Shadow up