kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje vaikai kuria savo abėcėlę

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje šiais mokslo metais „Aitvarų“ ir „Bitučių“ priešmokyklinių grupių pedagogės, bendradarbiaudamos su darželio logopede, parengė žaismingą, kūrybišką projektą „Raideles po dvi, po vieną ir išmoksime kasdieną“. Jo metu siekiama supažindinti priešmokyklinukus su lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis, įtvirtinti taisyklingą garsų tarimą žodžiuose, savarankiškoje kalboje, skatinti vaikų poreikį aiškiai ir raiškiai kalbėti, pasakoti, dalintis įspūdžiais ir patirtimi, kurti.


 

Įgyvendinant projektą ieškoma įvairių, netradicinių būdų, kurie leistų atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, lavintų smulkiąją motoriką, tobulintų akies - rankos koordinaciją, kinestetinius pojūčius: raidės rodomos kūno judesiais, piešiamos, dėliojamos iš sagų, akmenukų ir kitos gamtinės medžiagos. Fonetinės ritmikos - tarimo mokymo metodu, pagrįstu kalbos, klausos lavinimo bei kūno judesių tarpusavio sąveika, mokomasi ketureilius apie kiekvieną raidę: kūno (galvos, rankų, kojų, liemens) judesiai derinami su žodžių, frazių, skiemenų tarimu, improvizuojama. Šis metodas padeda vaikams taisyklingai tariant garsus, kirčiuojant žodžius, su išreikšta intonacija deklamuoti, eilėraštukai tampa lengviau įsimenami, kūno judesiai bei natūralūs gestai, veido išraiškos suteikia ugdymo(si) procesui gyvumo bei žaismingumo.  

Kiekvienoje grupėje vaikai kuria savo abėcėlės knygą -  suranda, kerpa, klijuoja, piešia paveikslėlius, tinkančius kiekvienai raidei pažinti. Siekiant išvengti galimų skaitymo bei rašymo sutrikimų, daug dėmesio skiriama foneminės klausos bei garsinės analizės ir sintezės pratyboms: analizuojami žodžiai garsais, nustatoma besimokomo garso vietą žodyje, žodžiai dėliojami  iš savo gamintų raidžių, garsus bandoma jungti - skaityti.    Projekto metu vaikai tampa vis pastabesni garsams, labiau domisi raštu, užrašais, kuriuose ieško jau pažįstamų raidžių, bando skaityti. Žaismingi ugdymo(si) būdai, netradiciniai metodai suteikia priešmokyklinukams teigiamų emocijų bei didina mokymosi motyvaciją, norą pažinti, išreikšti save.

       

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio logopedė
Inga Baškauskaitė-Boronova

Shadow up