kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Taryba pritarė baseino statybai Rudaminos kaime

Š. m. gruodžio 17 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pagal darbotvarkę buvo svarstomi 55 sprendimai įvairiais klausimais.


Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva 2013/2014 m. Lietuvos savivaldybėse atlikta analizė dėl baseinų kiekio ir būklės. Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad beveik pusė savivaldybių savo teritorijoje neturi nei vieno baseino. Kadangi šiuo metu Lietuvą atstovaujanti plaukikė Rūta Meilutytė skina gausų medalių derlių, o Lietuvos mokinių sveikatos būklė blogėja, buvo iškelta iniciatyva dėl baseinų infrastruktūros gerinimo.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje nėra baseinų, todėl administracija džiugiai priėmė žinią dėl galimybės turėti tokį objektą savivaldybės teritorijoje. Investicijų skyrius pristatė Tarybai sprendimo projektą dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos k. statyba“ įgyvendinimo. Taryba vienbalsiai pritarė. Projektas bus finansuojamas iš 2015-2017 metų Valstybės investicijų programoje numatytų kapitalo investicijų. Rudaminos kaime ir 10 km spinduliu esančiose gyvenvietėse gyvena virš 15 tūkst. gyventojų, vos už 12 km Vilniaus miestas, tad manoma, kad ši infrastruktūra turės didelį suinteresuotumą ir pritrauks ne tik aktyvaus laisvalaikio mėgėjus, bet ir šalia esančių gimnazijų auklėtinius, senjorus ir visus besirūpinančius savo sveikata.   

Posedyje patikslintas biudžetas ir perskirstyti paskirties netekę asignavimai savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Tarybos narių balsų dauguma nutarta Vilniaus rajono Bezdonių ir Nemenčinės vaikų darželiams, Nemenčinės vaikų lopšeliui-darželiui, Nemenčinės Konstanto Parčevskio, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Pagirių gimnazijoms, Vilniaus rajono savivaldybės centrinei bibliotekai ir Rudaminos meno mokyklai perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šių švietimo įstaigų funkcionavimas. Valdydamos ir disponuodamos patikėjimo teise turtą švietimo įstaigos turės didesnes galimybes turėti papildomų finansavimo šaltinių (dalyvauti ES struktūrinių fondų remiamuose projektuose, gauti rėmėjų lėšų ir kt.).

Tarybos nariai nutarė perskirstyti švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšas nekeičiant kiekvienos įstaigos finansavimo, atsižvelgiant į biudžeto vykdymą bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų prašymus. Švietimo įstaigų sutaupytos lėšos perskirstytos tarp biudžeto eilučių tam, kad įstaigos galėtų nusipirkti reikiamos įrangos ir mokymo priemonių.

Posėdyje patvirtinta leidimų važiuoti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka. Vilniaus rajone vykdoma daug miškų kirtimo darbų, taip pat sunkiasvoris transportas važiuoja tranzitu per rajoną, kas labai blogina kelių infrastruktūros būklę. Įsigaliojus tvarkai, tikimasi geriau reguliuoti sunkiasvorio judėjimą rajono keliais.

Posėdyje pritarta Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planui. Plano tikslas – nustatyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius–ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane numatyta skatinti gyventojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis. Jau artimiausiais metais didelis dėmesys bus skiriamas rūšiuojamojo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo sistemos plėtrai (organizuojant surinkimą individualiomis ir kolektyvinio rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis).

Po ilgų diskusijų Tarybos narių pritarimo sulaukė Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus pateiktas sprendimo projektas dėl Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos Vroclavo draugijos Odra-Niemen bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Užbaigdama tarybos posėdį merė visiems susirinkusiems linkėjo prasmingų, šiltų, jaukių artėjančių švenčių ir kvietė prieš pat Kūčias, gruodžio 23 d., atvykti į savivaldybę ir pasidalinti kalėdaičiu, mintimis bei nuoširdžiausiais linkėjimais.

Shadow up