kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl duomenų, pateiktų LLRI

Pranešimas spaudai
2014-12-11Jau ketvirtą kartą teikėme informaciją Laisvosios rinkos institutui atliekamam savivaldybių reitingui. Šiemet Vilniaus rajono savivaldybė krito 11 pozicijų, tačiau drįstame nesutikti su tyrimo rezultatais.


 

Instituto pateiktoje medžiagoje teigiama, kad „krito išduodamų verslo liudijimų ir statybos leidimų skaičiai“. Lentelėse, kurias pildė savivaldybė tyrimo organizatoriui, nebuvo prašoma pateikti informacijos apie išduotų statybos leidimų skaičių arba verslo liudijimus. Palyginus su 2012 metais statybos leidimų skaičius, išduotas Vilniaus rajono savivaldybėje išaugo ir nuolat auga. Skaičiai tekalba patys už save: 2012 m. – 590 leidimų; 2013 m. – 844; 2014. 12. 10 – 904 išduoti statybos leidimai. Verta paminėti, jog supaprastinus statybos leidimų išdavimų tvarką, nesudėtingiems statiniams nereikia statybos leidimo, beje, jeigu šeima stato gyvenamą namą iki 80 kv.m. tokiam statiniui irgi nereikia statybos leidimo. Be to, kas mėnesį Vilniaus rajono taryba tvirtina labai daug detaliųjų planų, kas taip pat rodo aukštą urbanizacijos lygį rajone. Natūraliai kyla klausimas, ar objektyviai įvertintas šis rodiklis? Ar objektyvūs reitinge pateikiami duomenys?  

Šiandien patikrinome Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją dėl verslo liudijimų išdavimo. Skaitmeninė išraiška yra tokia: 2012 m gyventojų įsigijusių verslo liudijimus skaičius – 2227; 2013m. atitinkamai 2371; 2014. 11. 11. – 2677.

Reitingo rengėjai pažymi, kad savivaldybės skola padvigubėjo. Taip, tačiau kodėl niekas nekalba apie tai, kad skolas grąžiname laiku ir tik skolindamiesi galime įsisavinti ES paramą, puoselėti gyvenvietes, gerinti rajono gyventojų gyvenimo kokybę.

Galime neturėti tikslių duomenų apie užsienio investicijas rajone, sutinkame, kad turto privatizacijos srityje nepirmaujame, tačiau viešai prieinama informacija neturi būti iškreipiama. Gaila, kad per mažai dėmesio skiriama sritims, kuriose Vilniaus rajono savivaldybė palyginus su kitomis savivaldybėmis, atrodo žymiai geriau.

Shadow up