kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazija atvertė naują istorijos puslapį

Į šiaurę nuo Vilniaus esančiame Paberžės kaime dar viena švietimo įstaiga oficialiai tapo gimnazija. Sėkmingai įveikus akreditaciją Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla gavo gimnazijos statusą ir lapkričio 20 dieną surengė inauguracijos šventę, kurios metu pasidžiaugta nuveiktais darbais ir pasiekimais.


Šventė prasidėjo šv. Mišiomis mokyklos salėje, kurias aukojo kunigas Juzef Aškelovič. Susirinkusieji meldėsi už visą mokyklos šeimą: vaikus, mokytojus ir administraciją. Taip pat dėkojo Dievui už visavertę edukaciją, kurią ši įstaiga teikia visoms kartoms.

Po mišių visi buvo pakviesti į lauką, kur direktorė Jolanta Driukienė kartu su seimo nare Rita Tamašuniene, Vilniaus rajono savivaldybės mere Marija Rekst, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova ir vyr. specialiste Janina Klimaševska iškilmingai atidengė naują gimnazijos lentą.

Nešini dovanų, gražiausių linkėjimų ir geros nuotaikos į salę susirinko daug garbingų svečių: Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos Seime seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Klimaševska, Paberžės seniūnas Genrikas Gerulskij, svečiai iš Lenkijos, su kuriais mokykla aktyviai bendradarbiauja, kaimyninių švietimo įstaigų vadovai, buvusieji mokytojai, tėveliai, mokyklos bendruomenė ir kiti svečiai.

Į susirinkusiuosius šiltai kreipėsi gimnazijos direktorė Jolanta Driukienė, kuri trumpai pristatė turiningą mokyklos gyvavimo istoriją bei nueitą bendrą kelią linkt pasiekto tikslo. Direktorė taip pat širdingai dėkojo mokytojams ir mokiniams už aukštus įvertinimus ir už tai, kad bendruomenė garsina gimnazijos vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Daug gražių palinkėjimų mokyklai išsakė ir visas būrys svečių, kurie sveikino gimnazijos bendruomenę su naujų ir prasmingų darbų pradžia. Ne vienas jų linkėjo nesustoti ir toliau aktyviai žengti į šviesesnę ateitį, tinkamai ugdant jaunuomenę ir perduodant jai aukštus idealus.

Pilną gimnazijos bendruomenės narių salę nuoširdžiais žodžiais pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, kuri džiaugėsi gimnazijos bendruomenės sistemingo darbo dėka pasiektu išskirtiniu įvertinimu ir linkėjo ištvermės bei tolesnių puikių darbo rezultatų. Merė įteikė gimnazijos administracijai padėkos raštus ir potvarkį, kuriuo skiriama 1000 Lt gimnazijos reikmėms. Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova įteikė padėkos raštus įstaigos pedagogams, daug prisidėjusiems prie pasiekto tikslo.

Nuotaikingoje programoje dainomis, muzika ir pasirodymais džiugino tiek maži, tiek dideli gimnazistai. Didelio salės susižavėjimo sulaukė visų akivaizdoje mokyklos vietovaizdžio piešimo pasirodymas. Savo puikius sugebėjimus ir talentus pademonstravo mokyklos choras ir šokių kolektyvai, o jautrūs poezijos posmai glostė kiekvieno širdį.

Paskutiniu inauguracijos iškilmių akcentu tapo įspūdingas tortas su spragsinčiais šviesos fejerverkais bei bendrai sugiedota „Ilgiausių metų“.

Šventė baigėsi, o naujajai gimnazijai tenka nelengvas uždavinys: išlaikyti tai, kas pasiekta, ir kurti naują Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos istorijos puslapį.

Shadow up