kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

IV Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“

Kviečiame įvairius vokalinės bei instrumentinės muzikos atlikėjus (solistus, asamblius, chorus) dalyvauti IV – ame Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!“, kuris vyks 2015 m. balandžio 12 – 19 d. Tai neišsenkančia jaunųjų dainininkų energija ir kūrybiškumu, brandžia senjorų išmintimi ir sodria harmonija trykštanti pavasario šventė. Čia kiekvienas dalyvis – nuo mažiausio ligi didžiausio – labai svarbus, laukiamas, apdovanotas.


Į festivalio atidarymo renginius, kurie tradiciškai prasidės dalyvių parapijose Dievo Gailestingumo sekmadienį (balandžio 12 d.) tarsi nejučia įves Dievo Gailestingumo savaitė – festivalio prologas (balandžio 7 – 12 d.), kurios metu festivalio kolektyvai ir solistai galės giedoti Šv. Mišiose Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje. Numatomi  jungtiniai (balandžio 14 – 17 d.) ir baigiamieji (balandžio 18 – 19 d.) festivalio koncertai Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse.        

Festivalio dalyviai: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įvairios sudėties chorai, vokaliniai ansambliai, solistai, kameriniai ansambliai iš muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų, auštųjų mokyklų; bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros centrų, parapijų iš Lietuvos ir užsienio.

Šiame festivalyje nuoširdžiai kviestume dalyvauti ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovus: chorus, ansamblius, solistus iš ortodoksų ( stačiatykių ), evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų religinių bendruomenių. Norėdami labiau praplėsti festivalio akiratį ir giliau pažinti krikščioniško giedojimo tradiciją, kviečiame dalyvauti kantičkinio giedojimo ir grigališkojo choralo grupes.

Tikimės, kad šis festivalis suburs dar didesnį kolektyvų ir solistų būrį iš Lietuvos bei kaimyninių šalių, mūsų širdys plaks vieningai ir kils link Dievo, giesmės skambės nuolankiai ir maldingai. Darnūs akordai visus džiugins savo šviesa ir harmonija.

Registracija ir daugiau informacijos nuo 2014 m. lapkričio 3 d. iki 2015 m. kovo 2 d., el. paštas: nijole@sakralines-muzikos-festivalis.lt; janina@sakralines-muzikos-festivalis.lt; www.sakralines-muzikos-festivalis.lt

2015 m. sakralinės muzikos festivalio nuostatai ir anketa


Shadow up