kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokymų metu gilintos žinios apie bendravimą ir bendradarbiavimą

Vykdant projektą „Lyderių laikas 2“ (LL2), vasario 5-6 dienomis Vilniaus rajono savivaldybės mažojoje salėje buvo organizuotas seminaras „Komunikacijos sistemos ir partneriškų santykių kūrimas. Bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas“, į kurį susirinko 25 dalyviai, tarp jų Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui mokytojai ir psichologai. Dauguma mokymų dalyvių - LL2 projekto rajono mokyklų kūrybinių komandų mokytojai.


 

Dviejų dienų seminarą vedė konsultacijų kompanijos „SDG“ lektorės Greta Bartusevičiūtė ir Raimonda Valutienė.

Lektorės nuosekliai supažindino susirinkusiuosius su teorine medžiaga ir dalinosi sukaupta patirtimi. Mokymų metu dalyviai gavo ne tik naudingų žinių, bet ir turėjo galimybę praktiškai išbandyti komunikacijos ir bendradarbiavimo metodus atlikdami įvairias užduotis, susipažinti ir dalytis turima patirtimi.

Seminaro dalyviai, aktyviai įsitraukę į komunikacijos sistemų analizavimą, stiprino savo gebėjimus formuoti kolegiškus tarpusavio santykius tarp mokytojų ir mokinių, susipažino su verbaline ir neverbaline komunikacija, mokėsi konstruktyviai vesti derybas,  reguliuoti konfliktus darbinėje aplinkoje, sėmėsi naujų idėjų, diskutavo su lektoriais ir dalyviais, užmezgė naujas pažintis ir gavo naudingų nuorodų į informacijos šaltinius. Susirinkusieji ne tik išmoko įvertinti informaciją, kurią gauna bendraudami su žmonėmis, bet ir mokėsi susidaryti teigiamą pirmąjį įspūdį. Be to, visi sužinojo kokios yra tipinės ir taktinės bendradarbiavimo klaidos bei kaip galima jas ištaisyti.

Seminaras apmokamas iš projekto LL2 lėšų.

Shadow up