kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Viešųjų darbų programa 2014 metams

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, vietos savivaldos įstatymu, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, kasmet tvirtina viešųjų darbų programą.


2014 metais į šią programą  numatoma nukreipti 600 asmenų 2 mėnesių vidutinei darbo  trukmei. Viešiesiems darbams atlikti dažniausiai nereikalinga jokia profesinė kvalifikacija bei darbo patirtis, todėl tikėtina, kad viešieji darbai padidins jų užimtumo gebėjimus ir galimybes greičiau integruotis į darbo rinką. Numatoma, kad viešųjų darbų programa sudarys sąlygas nors laikinai sugrįžti į darbo rinką. Įgyvendinant viešųjų darbų programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos, darbdaviams savivaldybė skirs 40 procentų, o teritorinė darbo birža-60 procentų subsidijos darbo užmokesčiui. Darbo birža papildomai finansuos bedarbių, vykstančių dirbti viešuosius darbus, kelionės bei privalomojo sveikatos tikrinimo išlaidas. Savivaldybė taip pat skirs  1 procentą nuo Savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos kitoms, su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms (t.y. darbo pirštinėms, šiukšlių maišams ir kitoms darbui reikalingoms priemonėms pirkti).

Pagal 2014 metų Viešųjų darbų programą bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą Vilniaus rajono savivaldybės vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos  bendruomenės socialinę infrastruktūrą:

1. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas), autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra;

2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai;

3. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

 

Ekonomikos ir turto skyriaus informacija

Shadow up