kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl Tėvynės Sąjungos - krikščionių demokratų mitingo prie Vilniaus rajono savivaldybės

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 2013-11-13

Š. m. lapkričio 12 dieną prie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastato įvyko mitingas. 2013 m. lapkričio 8 d. Savivaldybė gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės informaciją, apie išduotą leidimą organizuoti  mitingą ir apie jo organizatorius. Mitingo dalyviai raštiškai išdėstė savo reikalavimus ir juos užregistravo savivaldybės priimamajame. Reikalavime išdėstyta seniai gvildenama Vilniaus rajono mokyklų tinklo pertvarkos tema, ir reiškiama pretenzija dėl tariamo Vilniaus rajono Vėriškių pagrindinės mokyklos uždarymo. Mitingas suorganizuotas kelias dienas prieš  eilinį teismo posėdį, įvyksiantį š. m. lapkričio 14 d., kuriame bus sprendžiama, ar Vėriškių mokykla teisėtai pertvarkoma.


Mažėjant mokinių skaičiui dėl demografinės padėties bei masinės emigracijos, mažėja mokinio krepšelio lėšos, skiriamos mokytojų atlyginimams ir mokyklų išlaikymui. Siekiant racionaliau naudoti mokinio krepšelio lėšas, Vilniaus rajono savivaldybė nuo 2010 m.  įgyvendina mokyklų tinklo pertvarką: mažos ir nuostolingos mokyklos formaliai tampa didelių švietimo įstaigų skyriais. Kokia iš to nauda? Nežymiai sumažinamas etatų skaičius – atsisakoma mažos mokyklos direktoriaus pareigybės, kai kurių kitų pareigybių. Be to, didelės mokyklos gali lengviau perskirstyti mokinio krepšelio lėšas, kadangi krepšelis tampa bendras abiejų mokyklų.

Visose Vilniaus rajono švietimo įstaigose, be vienos, sėkmingai įgyvendinta mokyklų tinklo pertvarka. Mokiniai ir mokytojai nepajuto jokių esminių pokyčių. Jie ugdomi tame pačiame pastate, juos moko tie patys mokytojai. Nei mokiniai, nei jų tėvai nepajunta, kad įvyko pertvarka (reorganizacija). Tačiau, Vėriškių mokyklos vadovai nepagrįstai įsitikinę, jog Vilniaus rajono savivaldybė ketina uždaryti jų mokyklą. Pabrėžiame, kad Vėriškių mokykla nėra uždaroma, o tik prijungiama prie didesnės mokyklos.

Piketuotojai pateikė klaidingą informaciją apie galimybę ugdyti vaikus lietuvių kalba Vilniaus rajone. Nuskambėjo informacija „kad vietų lietuvių grupėse Riešės darželyje tikrai nėra“ ir „Didžiojoje Riešėje yra sklypas, skirtas darželiui, bet savivaldybė nerodo iniciatyvos jame to darželio statyti.“

Informuojame, kad Riešės darželyje šiuo metu veikia 2 lietuviškos grupės, kurias lanko 37 vaikai. Darželyje lopšelinės grupės nėra dėl vietos stokos. Šalia darželio esančio nebaigto pastato statybos – rekonstrukcijos darbų pradėti negalime, nes iki šiol nebuvo patvirtintas šios vietovės žemėtvarkos planas.  Šiuo metu savivaldybė yra atlikusi žemės sklypo kadastrinius matavimus ir š. m. liepos mėn. juos pateikė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui. Forminus žemės sklypą. Kaip ir numatyta Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plane, 2014 metais bus galima pradėti darželio išplėtimo projektavimo darbus.

Riešėje lenkiško darželio nėra. Riešės pagrindinėje mokykloje veikia dvi mišrios priešmokyklinės grupės.

Komentuodami lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vadovo Algimanto Masaičio  pasisakymą: „Lietuvos piliečiai Pietryčių Lietuvoje yra diskriminuojami. Turime omeny jaunas šeimas. Kaip ir visur, aplink miestą yra priemiesčiai, gyvenvietės. Vilniaus rajone galima paminėti Ažulaukę, Vaidotus, Avižienius ir t.t., kur statoma daug namų, jaunos šeimos, vaikų daug, o mokyklos ir darželiai yra tik lenkiški. Viena kita grupelė tik lietuviška yra, o lenkų grupių – kiek nori“ informuojame, jog gerbiamas Algimantas Masaitis teikia tikrovės neatitinkančią informaciją ir atvirai meluoja. Kaltinime išvardintose vietovėse yra sudarytos galimybės ugdyti vaikus lietuvių kaba.

 

Lietuvių kalba Ažulaukės gyventojai gali ugdyti savo vaikus:

- Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje (8 km nuo Ažulaukės), kuriame  veikia  7 ikimokyklinio ugdymo grupės  lietuvių ugdomąja kalba, 8 ikimokyklinio ugdymo grupės lenkų ugdomąja kalba, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės rusų ugdomąja kalba, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės lietuvių ugdomąja  kalba, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės lenkų ugdomąja  kalba.

- Artimiausios mokyklos Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija (8 km) ir Eitminiškių vidurinė mokykla (apie 10 km).

Dėl galimybių ugdytis lietuvių kalba Vaidotuose:

- Vaidotų mokykla- darželis ,,Margaspalvis aitvarėlis“, kuriame veikia 4 grupės: 1 ikimokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja  kalba,  1ikimokyklinio ugdymo grupė lenkų ugdomąja kalba, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja  kalba,  1 priešmokyklinio ugdymo grupė lenkų ugdomąja  kalba.

- Lietuvių ugdomąja kalba 1-4 klasių mokiniai gali  mokytis  Pagirių gimnazijos Vaidotų skyriuje, kuriame sukomplektuoti 4 klasių komplektai bei Pagirių gimnazijoje (3 km atstumu nuo Vaidotų)

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi Pagirių vaikų darželyje ,,Pelėdžiukas“, kuriame yra  5 ikimokyklinio ugdymo grupės  lietuvių ugdomąja  kalba, 1 ikimokyklinio ugdymo grupė lenkų ugdomąja  kalba, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės lietuvių ugdomąja  kalba,1 priešmokyklinio ugdymo grupė lenkų ugdomąja  kalba.

Avižienių gyventojams artimiausios ugdymo įstaigos:

- Avižienių  vaikų darželis, kuriame naujai atidarytos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės  lietuvių ugdomąja  kalba,  2 ikimokyklinio ugdymo grupės lenkų ugdomąja  kalba.  Artimiausiu metu po remonto sename pastate bus atidarytos dar 2 ikimokyklinės grupės - 1 lietuvių ir 1 lenkų  ugdomąja kalba.

Avižienių gimnazijoje lietuvių kalba ugdomi vaikai nuo 1 iki12 kl.

Vilniaus rajono savivaldybė atmeta peticijoje pateiktus kaltinimus ir informuoja, kad mitingo organizatorių teiginiai nėra pagrįsti. Eilinį kartą bandoma suklaidinti Lietuvos gyventojus ir sukurti neigiamą Vilniaus rajono valdžios įvaizdį. Manipuliuojama tautinių priklausomybių tema, kurstoma nesantaika  tarp skirtingų tautų atstovų, gyvenančių Vilniaus rajone.

Verta paminėti, kad mitingo organizatoriai nevykdė savo įsipareigojimo „užtikrinti, kad mitingas vyktų ne arčiau kaip 25 metrai nuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastato“ ir būriavosi prie pat pastato, tuo pažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymus.  

Shadow up