kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl informacijos paskelbtos žiniasklaidoje

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
2013-11-07


Vilniaus rajono savivaldybė pastaruoju metu sulaukė nemažai žurnalistų klausimų dėl 4 mėnesiams sumažintų kai kurių rajono mokyklų pedagogų atlyginimų. Žemiau pateikiame informaciją ir priežastis, lėmusias tokius savivaldybės žingsnius, siekiant sumažinti mokinio krepšelio kreditorinį įsiskolinimą.


Atsižvelgiant į Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos  pakeitimus (padidėjus mokinių skaičiaus vidurkiui klasėse ir pasikeitus sutartinių mokinių koeficientams) Vilniaus rajono savivaldybė 2013 metais gavo 50 mln. 979 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų,  tai yra 2 mln. 354 tūkst. Lt mažiau palyginus su 2012 metais (53 mln. 333 tūkst. Lt).

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pateiktą valstybinio audito ataskaitą bei rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuriame buvo rekomenduota numatyti konkrečias priemones ir terminus, kad būtų padengtas mokinio krepšelio kreditorinis įsiskolinimas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija įsipareigojo palaipsniui mažinti kreditorinį įsiskolinimą. Švietimo įstaigų vadovams buvo pasiūlyta, atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. nustatyti minimalius darbo užmokesčio koeficientus pedagoginiams darbuotojams pagal suteiktą kvalifikacinę kategoriją bei darbo stažą.

Iš 46 bendrojo ugdymo mokyklų 24 mokyklos nuo š. m. rugsėjo mėn. taiko minimalios ribos darbo užmokesčio koeficientus  (pagal ŠMM pedagoginių darbuotojų apmokėjimo aprašą). Pažymėtina, kad iki š. m. rugsėjo mėn. visose mokyklose buvo taikomi koeficientų vidurkiai.

Dviejų mokyklų vadovai informavo, kad  taupydami mokinio krepšelio lėšas,  suderinus  su Mokyklos bei Mokytojų tarybomis, pedagoginiai darbuotojai, patiems prašant, mokinių rudens atostogų metu  bus išleidžiami neapmokamų atostogų.

Asignavimai darbo užmokesčiui turėtų būti panaudojami tais biudžetiniais metais, kuriems jie skirti (Biudžeto sandaros įstatymas). Švietimo įstaigų darbuotojams darbo užmokestis iš mokinio krepšelio lėšų už gruodžio mėn. mokamas kitų biudžetinių metų sausio mėn.

Pažymėtina, kad valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti neturi nieko bendro su finansine savivaldybės situacija, kadangi skiriama pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą metodiką.

Shadow up