kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo prekybos paskirties pastato Bukiškių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl prekybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškių k., Draugystės g. 2M. Statinio naudojimo paskirtis: prekybos. 


Projektiniu pasiūlymus parengė: UAB „Projesta Group“.

Projekto vadovas: Kastytis Bieliauskas, Vilnius, Savanorių g. 120-6, el. paštas kastytis@projesta.lt, tel. +370 685 27694, +370 618 51769.

Statytojas: UAB „Vystymo investicijos“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-14 17:00 val.

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85670095626?pwd=MGRlUmZsMTVuUHZYbTZSU01xcW82dz09

Meeting ID: 856 7009 5626

Passcode: 033700

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

 

 

 

Shadow up