kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo šiltnamių su lauko aikštelėmis miško sodmenų auginimui ir kitos paskirties pastato Vilkaraiščio k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl šiltnamių su lauko aikštelėmis miško sodmenų auginimui ir kitos paskirties pastato  Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.


Projektiniu pasiūlymus parengė: UAB „Statinių projektavimo biuras“.

Projekto vadovas: Raimundas Pilkauskas, J. Zikaro g. 41a, Panevėžys, LT-35222, el. paštas: spb00755@gmail.com, tel. +370 671 77360.

Statytojas: VĮ Valstybinė miškų urėdija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-16 16:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/87930510625?pwd=cW96MkJvSUlJMG0vQUIzR25zcHhoUT09

Meeting ID: 879 3051 0625

Passcode: 911259

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

Shadow up