kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko nuotolinis Vilniaus rajono tarybos posėdis

Šiandien, rugsėjo 24 d., nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės posėdis. Elektroninių ryšių priemonių pagalba priimti sprendimo projektai biudžeto, švietimo, kelių infrastruktūros ir teritorijų planavimo srityse.


Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 29 tarybos nariai. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Sprendimai biudžeto srityje

Tarybos posėdžio pradžioje patvirtintas padidintas 2021 m. savivaldybės biudžetas ir biudžeto asignavimų perskirstymai. Sekančiu klausimu buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija, atsižvelgiant į nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojusius pakeitimus. Apraše reglamentuota, kokioms reikmėms gali būti naudojamos mokymo lėšos. Taip pat tvarkos aprašas papildytas nuostatomis dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo, dėl mokyklų bibliotekų darbuotojų išlaikymo, reglamentuotos palankesnes finansines sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją (iš mokymo lėšų galima apmokėti ir komandiruotės išlaidas, kai vykstama tobulinti kvalifikaciją).

Švietimo aktualijos

Nuotoliniu būdu posėdžiaujanti Taryba taip pat pritarė Tarybos sprendimo „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ daliniam pakeitimui. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius savivaldybės švietimo įstaigose kasmet auga, todėl iškyla poreikis kasmet didinti pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams prieinamumą. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. papildomai įsteigta 10,5 mokytojų padėjėjų etatų, o nuo spalio 1 d. bus įsteigta dar 5,5 mokytojų padėjėjų etatų. 

Didinat mokytojų padėjėjų etatus siekiama pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo procesą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas bei studento-rezidento (gydytojo kardiologo) studijų rėmimo programa

Sekančiu klausimu buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę ir jos įgyvendinimą, apklausos organizavimą ir kitus su gyventojų apklausa susijusius klausimus.

Siekiant užtikrinti specializuotą kardiologinę pagalbą pacientams VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (toliau – VRCP) bei gerinti šių paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, Tarybos nariai pritarė remti studento-rezidento (kardiologo) studijų programą.

Įgijus profesinę kvalifikaciją gydytojas įsipareigoja teikti VRCP gydytojo kardiologo paslaugas 1,0 etato darbo krūviu 5 metus. Šiuo metu VRCP specializuotą kardiologinę pagalbą Vilniaus rajone teikia tik 2 gydytojai kardiologai.

Kelių ir gatvių infrastruktūra bei teritorijų planavimas

Posėdžiui įsibėgėjus buvo patvirtinti sprendimo projektai kelių ir gatvių klausimais. Taryba patvirtino naujos redakcijos Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių kadastrinių matavimų sąrašą bei pritarė dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo papildymo. Papildytoje tvarkoje numatytas kriterijus, pagal kurį bus priimami keliai ir gatvės (esantys laisvoje valstybinėje žemėje, bet ne sodininkų bendrijų teritorijoje) į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmių kelių ir gatvių sąrašą.

Sekančiu klausimu buvo  pritarta Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašuose numatytiems vietinės reikšmės kelių ir (gatvių) tiesimo, taisymo, priežiūros darbams pagal seniūnijas.

Vieni iš paskutinių darbotvarkės klausimų buvo sprendimai dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo bei gatvės pavadinimo suteikimo. Nuspręsta suformuoti visuomenės poreikiams apie 0,0424 ha ploto teritorijos žemės sklypą Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Dusinėnų k., Pakalnės g., vaikų žaidimo ir sporto aikštelei įrengti.

Tarybos nariai taip pat pritarė Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k. esančiai gatvei suteikti Hortenzijų g. pavadinimą.

Rimantas Gerdvilis 
nuotr. vrsa archyvas

Tarybos posėdžio pabaigoje pristatytas Vilniaus rajono savivaldybės teikiamas kandidatas  „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimui – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Gerdvilis, nusipelnęs Savivaldybei už jos plėtrą ir stiprinimą.

Rimantas Gerdvilis turi labai daug kompetencijos ir patirties susisiekimo klausimais, statybos srityje, ne kartą konstruktyviai sprendė išskilusias problemas Vyriausybės ir ministerijų lygmeniu bei prisidėjo prie Vyriausybės ir ministerijų lygmenyse prie teisės aktų tobulinimo susisiekimo ir statybų srityje.

Tarybos nariai vienbalsiai prabalsavo už R. Gerdvilio kandidatūros teikimą garbingam apdovanojimui.

 

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


 

Shadow up