kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo maitinimo ir paslaugų paskirties pastato Didžiųjų Gulbinų k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl maitinimo (kavinės) ir paslaugų paskirties (plovyklos, autoserviso su administracinėmis patalpomis) paskirties pastato Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 1. Statinio naudojimo paskirtis: maitinimo ir paslaugų.


Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Virilina“.

Projekto vadovė: Lina Stankienė,Vilnius, P. Lukšio g. 9, el. paštas projektaivirilina@gmail.com, tel. +370 610 29610.

Statytojas: J.J.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-17 15:00 val.

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/9883363814?pwd=TkpKcHRBWUYrUDYyQ083T2lyTWwrZz09

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Vaizdinė informacija pateikiama čia. 

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

 

Shadow up