kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje įdiegti inovaciniai finansų ir duomenų valdymo sprendimai

 

2,8 mln Lt kainavusiu projektu buvo siekiama tobulinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymą, optimizuoti savivaldybės darbą, užtikrinti institucijos veiklos efektyvumą, gerinant savivaldybės vidinę valdymo sistemą. Įdiegta programa yra viena iš priemonių užtikrinanti institucijos veiklos efektyvumą.

Savivaldybėje iki šiol nebuvo naudojamos veiklos valdymo, finansų ar informacijos ir dokumentų valdymo sistemos. Savivaldybės administracijoje dirba apie 500 žmonių, todėl be nurodytų sistemų sudėtinga buvo efektyviai naudoti esamų dokumentų, personalo, materialinius ir finansinius išteklius. Šiuo projektu taip pat buvo siekiama tobulinti Savivaldybės veiklos procesus, ypatingą dėmesį skiriant efektyvesniam informacijos ir dokumentų srautų valdymui, vidinių procesų ir procedūrų optimizavimui, sprendimų priėmimo proceso tobulinimui, finansų valdymo sistemos tobulinimui.

Įdiegta finansų valdymo sistema leido užtikrinti skaidrią, tikslią ir teisingą įplaukų apskaitą, savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Įdiegus šią sistemą, užtikrintas sėkmingas perėjimas prie kaupimo principo taikymo apskaitoje pagal naujausius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Dokumentų valdymo sistema buvo reikalinga, nes iki šiol dokumentai bei visa su jų valdymu susijusi informacija buvo saugomi popieriuje. Pasikeitus darbuotojams, gaisro ar kitų nelaimių atveju egzistavo grėsmė juos prarasti. Be to, dokumentų srautų valdymas, neturint sistemos, buvo labai sudėtingas.

Veiklos valdymo sistema buvo reikalinga, nes iki šiol Vilniaus rajono savivaldybėje veiklos ir resursų optimizavimui nebuvo naudojamos jokios papildomos priemonės. Sukurta veiklos valdymo sistema padeda spręsti daugelį problemų: užtikrina strateginio planavimo ir užduočių bei projektų valdymo kontrolę, optimizuoja personalo apkrovimą, leidžia efektyviau paskirstyti personalo resursus bei užtikrinti tinkamą pavedimų vykdymą.

Sukurta saugi infrastruktūra užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės ir seniūnijų efektyvų bendradarbiavimą. Dirbti su sistema buvo apmokyta apie 300 darbuotojų.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje įdiegti EMC ir Oracle gamintojų inovaciniai sprendimai. Juos savivaldybei įdiegė „Blue Bridge Code“ ir „Affecto“ - programinių sprendimų įmonės, teikiančios informacijos valdymo technologijas ir paslaugas verslo ir valstybiniam sektoriams. Šie sprendimai padeda organizacijų darbuotojams lengviau rasti, analizuoti ir perduoti veiklai reikalingą informaciją.

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

 

Shadow up