kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo įstaigų reitingas. Kaip reitingų lentelėje atrodo Vilniaus rajono švietimo įstaigos?

Kaip ir kasmet, žurnalas „Reitingai“ paskelbė skirtingų švietimo bei aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Iš viso įvertintos 356 gimnazijos, kurių abiturientai 2020 m. laikė valstybinius brandos egzaminus (VBE). Taip pat reitinguojamos ir pradinį, pagrindinį mokslą teikiančios švietimo įstaigos. Kokias pozicijas reitingų lentelėje šiemet užėmė Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos?


Vertinimo kriterijai

Šiais metais žurnalas gimnazijas vertino kiek kitaip nei anksčiau. Ankstesniais metais mokyklos buvo lyginamos pagal jų abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų (VBE) vidurkius, o šį kartą abiturientų išlaikytų egzaminų įverčius lyginama pagal skalę: kiek mokinių konkretų egzaminą laikė, bet jo neišlaikė, kiek jaunuolių konkretų egzaminą išlaikė žemiausiais balais, tai yra nuo 16 iki 35 (iš 100), kiek per egzaminą gavo 36-85 balus, o kiek sulaukė aukščiausių įvertinimų (nuo 86 iki 100). 

Šiųmečiame gimnazijų reitinge, atvirkščiai nei pernai, mokyklos negavo taškų už mokinius, egzaminus išlaikiusius žemiausiais balais (nuo 16 iki 35 balų iš 100).

Taip pat šiemet išskirtas parametras – valstybės ir savivaldybių 2020 m. kiekvienai šalies mokyklai skirtos lėšos. Šis parametras taškais nebuvo vertinamas.

50-tuke – Vilniaus rajono Pagirių gimnazija, 100-tuke – Nemenčinės Gedimino gimnazija

Tarp 50 geriausių šalies gimnazijų pateko bei geriausiais reitingais tarp Vilniaus rajono švietimo įstaigų džiaugiasi Pagirių gimnazija, tarp 100 – Nemenčinės Gedimino gimnazija.

Pagirių gimnazija, surinkusi 33,33 taškus ir užėmusi 48 vietą gali didžiuotis gerai egzaminus išlaikiusiais mokiniais. Lietuvių kalbos bei matematikos brandos egzaminą išlaikė visi laikiusieji. Lietuvių kalbos egzamine nuo 36 iki 85 balų surinko 48,1 proc. visų laikiusiųjų. Aukščiausiu lygiu – nuo 85 iki 100 balų lietuvių kalbos egzaminą išlaikė 22,2 proc. abiturientų.

Matematikos egzamino rezultatai taip pat džiugina. Nuo 36 iki 85 balų matematikos egzamine surinko 25,9 proc. laikiusiųjų, o nuo 85 iki 100 balų surinko 7,4 proc. abiturientų.

Pagirių gimnazijos dvyliktokai praeitais metais taip pat parodė gerus pasiekimus laikant anglų kalbos egzaminą – beveik pusė abiturientų gavo aukščiausio lygio įvertinimus, surinkę nuo 85 iki 100 balų, o šimtukais džiaugėsi 6 mokiniai.

Praeitais metais Pagirių gimnazija turėjo 5 šimtukininkus, iš kurių vienam abiturientui pavyko savo žinias pademonstruoti maksimaliai ir gauti du šimtukus. Iš visų abiturientų, beveik pusė (46,7 proc.) įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Vienas abiturientas įstojo į užsienio aukštąją mokyklą.

Nemenčinės Gedimino gimnazija, surinkusi 30,83 taškus, puikuojasi 70 vietoje. Šios gimnazijos abiturientai geriausias žinias parodė anglų kalbos egzamine. Net 52 proc. visų laikiusiųjų anglų kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu – surinko nuo 86 iki 100 balų. Geri pasiekimai ir istorijos bei biologijos ir chemijos egzaminuose.

Nemenčinės Gedimino gimnazija praeitais metais didžiavosi savo abituriente Agne Damarackaite, kuri gavo aukščiausius įvertinimus iš trijų valstybinių brandos egzaminų – biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos. Gedimino gimnazijos abiturientė drauge su geriausiais Lietuvos abiturientais praeitais metais buvo pasveikinta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus specialiame geriausiųjų šalies mokinių pagerbimo renginyje.

Tarp 200 geriausių gimnazijų – 3 Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijos

112-oje reitingo pozicijoje atsidūrė Rudaminos „Ryto“ gimnazija, 125 – Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 199 – Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.

Verta pabrėžti, kad praeitais metais daugiausiai „šimtukininikų“ buvo iš Rudaminos „Ryto“, ši gimnazija tapo rekordininke – aukščiausius balus gavo 8 abiturientai. Daug šimtukininkų taip pat buvo ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje.

Džiaugiamės, kad 2020 m. lyginant su 2019 m., „šimtukininkų“ skaičius Vilniaus rajone žymiai išaugo. Maksimalius įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, iš viso 65 „šimtukus“ gavo net 61 Vilniaus rajono savivaldybės pavaldumo gimnazijų abiturientas iš 18 gimnazijų.

Reitinge minimos ir kitos Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esančios gimnazijos. 260 vietą iš visų 356 šalies gimnazijų užėmė Medininkų gimnazija, viena pozicija pralenkusi Rudaminos F. Ruščico gimnaziją. 271 vieta atiteko Rukainių gimnazijai, 276 – Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijai, 279 – Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijai, 295 – Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijai.

Vietas nuo 300 iki 350 pozicijose taip pat užėmė Marijampolio Meilės Lukšienės, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos, Mickūnų, Kalvelių Stanislavo Moniuškos, Kalvelių „Aušros“, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Bezdonių Julijaus Slovackio, Zujūnų ir Valčiūnų gimnazijos.

6-iose švietimo įstaigose plačios neformaliojo švietimo galimybės mokiniams

Šešios Vilniaus rajono švietimo įstaigos gali pasidžiaugti aktyviu neformaliojo švietimo veiklomis besinaudojančių mokinių skaičiumi. Žurnalas Reitingai išskyrė, kiek neformaliojo švietimo galimybėmis (būreliais)  mokykloje ir kitur besinaudoja mokinių. Aktyvų neformaliųjų ugdymą skatina ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos: Kyviškių pagrindinė mokykla (95,89 proc.), Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinė mokykla (95,5 proc.), Medininkų gimnazija (96,88), Kalvelių „Aušros“ gimnazija (93,46 proc.), Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija (92,57 proc.) ir Rukainių gimnazija (90,95 proc.)

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajono švietimo įstaigos puikiai išnaudoja neformaliojo švietimo galimybes ir tokiu būdu prisideda prie visapusiško vaikų augimo proceso, skatina mokinių saviraišką bei gilina mokinių socialines ir asmenines kompetencijas.

Pradinio ugdymo rezultatų įvertinimai

Žurnalo „Reitingai“ redaktoriai įvertino ir pradinio mokslo programos mokyklų pasiekimus. Pradinių mokyklų ir progimnazijų reitingai pristatyti remiantis ne vienų, o trejų metų mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais.

Iš Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esančių pagrindinių mokyklų, kai tikrintų mokinių skaičius nuo 1 iki 9, geriausiai išsiskyrė Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla. Vertinant buvo skaičiuojamas 3 metų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis.

Išskiriant tautinių mažumų mokyklas – iš visų 22 mokyklų geras vietas užėmė 8 Vilniaus rajono pagrindinės mokyklos. Pagal surinkus balus 2 vietą užėmė Pakenės Č. Milošo pagrindinė mokykla, 3 – Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, 4 pozicijoje – Sudervės M.Zdziechovskio pagrindinė mokykla, o 5 – Kyviškių pagrindinė mokykla.

Reitingų sąraše taip pat išskirtas Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, Šumsko, Sužionių ir Eitminiškių pagrindinės mokyklos.

Sveikiname geras reitingo pozicijas pasiekusias mokyklas! Visoms švietimo įstaigoms linkime kuo daugiau puikių mokslo rezultatų ir pasiekimų, o dvyliktokams linkime sėkmės artėjančiuose brandos egzaminuose!

Shadow up