kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Nepaisant to, kad ugdymo procesas dėl paskelbto karantino įgyvendinamas nuotoliniu būdu, tačiau laiku nesustabdydos patyčios savaime neišnyksta – dažnai jos persikelia į virtualią erdvę, o kartu su mokiniais gali sugrįžti ir į mokyklas. Todėl Vilniaus rajono švietimo įstaigos 2021 m. kovo mėnesį prisijungė prie tradicija tapusio emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ organizuojamo Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ, daugiau laiko skyrė patyčių prevencijai ir intervencijai skirtoms veikloms ir užsiėmimams su mokiniais, o šiemet ypatingą dėmesį skyrė ir elektroninėms patyčiomis bei saugumui internete.


Šiuo tikslu Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos 7-9 kl. mokiniai išklausė policijos pareigūnų paskaitas temomis „Elektroninės patyčios“ ir „Bendravimo virtualioje erdvėje taisyklės“, būrelio „Kompiuteriukas“ nariai (3-4 kl. mokiniai) užsiėmimų metu kūrė žodžių debesis patyčių tema bei visi mokyklos mokiniai įsitraukė rengiant virtualią piešinių parodą „Draugystė nugali patyčias“. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai kovo 26 d.  dalyvavo Vaikų linijos organizuojamoje konferencijoje „Patyčios tarp mokinių – ką darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis“, kurios metu buvo pristatyti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programos „Friends“, kurią mokykla vykdė, rezultatai.

Siekdami užkirsti kelią bet kokios formos patyčioms bei žeminančiam elgesiui Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos pedagogai 2-4 klasėse organizavo edukacinio filmuko apie patyčias virtualiuose žaidimuose peržiūrą ir aptarimą, diskusijas tarp 5-7 ir 8-IIG klasių mokinių aptariant pagrindines virtualių patyčių rūšis, kaip nuo jų apsisaugoti ir ką daryti, jeigu draugas tapo internetinių patyčių auka, 6-7,8-IG ir IIG-IIIG klasių mokiniams – paskaitas su Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne apie saugumą elektroninėje erdvėje, administracinę atsakomybę bei karantino taisykles. 2-4 ir 5-6 klasių mokiniams buvo parengta viktorina, kuri leido įtvirtinti gautas žinias. 

Klasės valandėlės, integruotos pamokos ir kitos veiklos, skirtos aptarti socialiniuose tinkluose kylančius pavojus viešinant asmeninę informaciją buvo organizuojamos ir Vilniaus r. Rukainių gimnazijoje. Socialinė pedagogė metodininkė J. Bliznikė su mokiniais kalbėjo, kaip saugiai naudotis internetu, nepakliūti į socialinių tinklų pinkles, saugoti savo ir kito asmens duomenis bei privatumą, o per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas IG (I grupės) ir IIIG kl. mokiniai sukūrė saugaus elgesio internete taisykles, su kuriomis galima susipažinti: https://padlet.com/jovitabliznike/x0e7q1dby91astwb. 7-8 ir IG-IVG klasių mokiniai virtualiai susitiko su  Vilniaus rajono bendruomenės pareigūne Anželika Rakauskiene ir išklausė paskaitą apie elektronines patyčias. Prie organizuojamų veiklų prisijungė ir mažiausi – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės bei pradinių klasių mokiniai. Visą mėnesį klasių vadovai bei auklėtojos su mokiniais (vaikais) analizavo situacijas apie patyčias, diskutavo draugiškumo temomis, piešė draugystės tema. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo respublikinėje  švietimo įstaigų mokinių kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Labas. Reikia draugą turėti“, skirtoje akcijai „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“, o gimnazijoje vykusio piešinių konkurso „Draugystė nugali patyčias“ virtualią parodą galima pamatyti čia: https://padlet.com/jovitabliznike/tiflvuf947k2lfgu. Minint pasaulinę Dauno sindromo dieną mokiniai prisidėjo prie socialinės gerumo akcijos Sveika, Saulyte!“. 

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje 1-9 klasėse buvo organizuojamos sąmoningumo didinimo klasės valandėlės, filmų peržiūros, aptarimai, sprendžiami interaktyvūs testai apie patyčias, draugystę, kuriami plakatai, piešiniai, frazės, skatinančios sąmoningą ir draugišką elgesį. Socialinė pedagogė Natalija Kriaučiūnienė organizavo 5-tų klasių mokinių konkursą „Praleidžiu progą pasityčioti!“, kurio metu mokiniai kūrė frazes ir/ar paveikslėlius nusakančius, kas padeda susilaikyti nuo patyčių ir išvengti kitą žmogų skaudinančio ar žeminančio elgesio. Trys geriausi darbai – Anabelės Vright, Elzės Česnaitytės ir Sofijos Pivovaraitės dalyvavo „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ organizuojamame konkurse ir gavo pažymėjimus. 1-4 klasėse socialinė pedagogė organizavo pamoką „Visi mes esame draugai“, kurios metu mokiniai atliko kūrybinę užduotį, skatinančią draugiškai bendrauti su visais aplinkiniais, kurti saugią ir gerą aplinką. Visas Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vykusias veiklas apibendrina vaizdo medžiaga:
https://www.canva.com/design/DAEY1MpGitM/Bu9FxJVi0LMtFSAVFDIo9A/watch?utm_content=DAEY1MpGitM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink.

Kovo 29 d. organizuojamo nuotolinio susitikimo „(Ne tik) savaitė be patyčiųmetu Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos 5-7 kl. mokiniai aptarė patyčių formas, pasipriešinimo patyčioms bei savo vertės suvokimos varbą. Kovo 31 dieną I-IVG klasės mokiniai organizuojamame „Gyvosios bibliotekos“ renginyje saugioje aplinkoje galėjo pažinti įvairių socialinių grupių atstovus, išgirsti jų asmenines istorijas ir paneigti stereotipus.

Per klasių valandėlių ciklą „Patyčios gali ir turi liautis“ Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos 5-8 kl. mokiniai diskutavo aktualiausiomis patyčių prevencijos temomis, analizavo edukacinių filmukų medžiagą, dalyvavo nuotoliniame užsiėmime „Kaip internete jaustis saugiai?“. Per technologijų pamokas grupelėmis kūrė virtualų „Gerų minčių medį“. Dalyvaudami „Vaikų linijos“ organizuojamame konkurse „Praleidžiu progą pasityčioti!“ ir piešdami piešinius mokiniai bandė atkreipti dėmesį į patyčias, perteikti emocijas, savijautą, užjausti kitus. Atliktas interaktyvus anketavimas parodė, kad šios gimnazijos mokinai ne tik nepatiria patyčių, bet ir patys nesityčioja, o pamatę tokį elgesį, nedelsiant praneša suaugusiems.

Kaip ir kiekvienais metais, šį kovo mėnesį  Vilniaus r. Paberžės Verdenės“ gimnazijos mokiniams buvo siūlomos veiklos, skatinančios draugiškumą, pagalbą, atjautą ir sąmoningą požiūrį į artimą. Pradinių klasių mokiniai mokėsi nusiraminti užplūdus baimei, liūdesiui ar pykčiui, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas diskutuojant apie draugystės svarbą. Vyresni gimnazijos mokiniai dalyvaudami paskaitų cikle su policijos pareigūne sužinojo apie grėsmes ir pavojus internete (vis labiau jaunimo tarpe plintančias elektronines patyčias, sukčiavimus internete), kaip apsisaugoti nuo jų ir nuobaudas už netinkamą, kitą asmenį žeidžiantį elgesį. Vyresnieji gimnazistai žiūrėjo ir aptarinėjo dokumentinį filmą „JIE. Paaugliai be grimo“, kuriame 16-19 metų jaunuoliai pasakoja savo realias asmenines istorijas apie šeimą, santykius su tėvais, patyčias ir kaip jas pavyko įveikti. Po filmo peržiūros mokiniai dalijosi jausmais, įspūdžiais, įvairiausiomis kilusiomis mintimis.

Be prasmingų diskusijų bei veiklų neliko ir Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokiniai, kurie visą mėnesį stengėsi skleisti gerų emocijų virusą kiekvieną dieną atlikdami smagias užduotis. Vaikai piešė savo draugus, rašė vienas kitam gražius linkėjimus, dalijosi šypsenomis, rūpinosi gyvūnėliais ir kt. Taip pat mokykloje suorganizuota Spalvotų kojinių akcija, skirta palaikyti žmones su Dauno sindromu, o kartu su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniams buvo gaminami Draugystės pyragėliai.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje, kaip ir kitose švietimo įstaigose, buvo organizuojami užsiėmimai, renginiai, diskusijos, seminarai, skirti mažinti patyčių mastą, skatinti bendradarbiavimą, toleranciją bei savitarpio pagalbą. Pradinių klasių mokiniai atlikinėjo ,,Jausmų išraiškų veidukų“  užduotis,  skirtas pagerinti vaikų gebėjimus įvardyti ir kalbėti, apibūdinti jausmus, o gimnazijos fojė įrengtas informacinis stendas su 5-8 klasių mokinių piešiniais patyčių tema.

Kaip užkirsti kelią patyčioms tradiciškai klasių valandėlių metu diskutavo visi Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokiniai bei dalyvavo viktorinoje patyčių prevencijos tema. Pradinių klasių mokiniai taip pat vykdė įvairias veiklas pagal Gerų emocijų kalendorių, o 6 klasės mokiniai kūrė plakatus tema „Žodžiai žeidžia“.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje kovo 22-26 dienomis iškelti skirtingi tikslai kilniems darbams atlikti, o mokiniams ir mokytojams siūlyta kiekvieną dieną rengtis tai dienai skirtos spalvos rūbais, pabrėžiant savo  individualumą. Klasės vadovai, dalykų mokytojai, gimnazijos specialistai su mokiniais diskutavo apie kiekvieno žmogaus unikalumą, išskirtinumą, pagarbą, draugiškus santykius bei kaip užkirsti kelią smurtui, agresijai, patyčioms. Klasės valandėlių metu mokiniai žiūrėjo edukacinius, pamokančius filmukus, dalijosi savo patirtimi, išgyvenimais bei dalyvavo  piešinių konkursuose „Gerų darbų dieną. Šiltos ir šaltos spalvos“. G3a, G1a, 5b klasių mokinės taip pat dalyvavo paskelbtame Vaikų Linijos konkurse „Praleidžiu proga pasityčioti”. Apie  pavojus internete ir „Saugų Internetą“ su mokiniais kalbėjo informacinių technologijų mokytojai, o I-IVG klasių mokiniams buvo taip pat suorganizuota paskaita su Mykolo Romerio Universiteto dėstytoju. Renginių metu mokiniai sužinojo, kaip atpažinti ir apsiginti nuo kilusių pavojų.

Kad „Savaitė be patyčių“ kiekvienam  mokiniui būtų aktuali ir įsimintinaVilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos Mokinių tarybaorganizavo akciją „5 dienos - 5 skirtingi aprangos kodai, 5 geri darbai“. Kovo 15 d. – mėlyna diena be nešvankybių (gerų žodžių diena), kovo 16 d. – žalia „Angelo sargo“ diena, kuomet kiekvienas mokinys turėjo globoti ir saugoti kitą mokinį. Kovo 17 d.– geltona malonių žodžių diena, kovo 18 d. –raudona šypsenos diena, kai kiekvienoje klasėje buvo renkamas draugiškiausias ir paslaugiausias „klasės draugas“. Kovo 19 d. – spalvota draugystės ir Dauno sindromo minėjimo diena.

Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijoje kovo mėnesį buvo organizuojamos edukacinės pamokos bei kitos veiklos, skirtos patyčių prevencijai ir žeminančio elgesio stabdymui, draugystės ir tolerancijos skatinimui. Mokiniai piešė plakatus tema „Vaikai, gyvenkime draugiškai“.

Diskusijos bei veiklos pykčio, agresijos ir patyčių valdymo temomis vyko ir Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje, o 6 kl. mokiniai taip pat sužinojo, kaip specialiu metodu pamatuoti jausmusbei sukūrė klasės be patyčių kodeksą.

Prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲprisijungė ir mažieji Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai, kurie organizuojamo projekto Nuspalvinsiu savo pasaulį be teptuko“ metu dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, skirtose gerinti tarpusavio santykius, draugiškumą, užuojautą, pagalbą, jausmų ir emocijų atpažinimą, supratimą ir jų valdymo metodus, atsipalaidavimo būdus bei patirti džiaugsmą taikant atradimo ir tyrinėjimo metodus. Užsidėjus spalvotas kojinesbuvo taip pat paminėta pasaulinė Dauno sindromo diena, o akcentuojant mėlyną spalvą ir lietaus tematiką – Autizmo supratimo diena. Visų veiklų metu, vaikus lydėjo švietimo pagalbos specialisčių sukurta pasaka apie Monstriuką, kuris keliaudamas per spalvų šalis, per spalvas mokėsi atpažinti, suprasti, įveikti savo emocijas ir jausmus bei skatino vaikus pažinti ir tyrinėti jų aplinką, kalbėti apie jų patiriamus jausmus ir emocijas, džiaugtis naujais atradimais. Su vaikais daugiau  kalbėta apie kūno reakciją į pyktį, ką daryti, kai kito elgesys yra nemalonus. Vaikai mokėsi  įvairių pykčio valdymo technikų per žaidimą - ,,Aš žinau kaip paleisti pyktį“, šokį – „Mes esame draugiški“, bandymą - Ugnikalnio išsiveržimas“, draugiškumo varžybas – „Pyktis, šalin“.

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje kasmet, vykdant akciją „Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“, vadovaujamasi nuostata Būk malonus ir draugiškas visiems aplink save ir tu nustebsi, kaip laimingai tu gyveni“. Šiais metais gimnazijoje buvo vykdomas prevencinis piešinių konkursas Praleidžiu progą pasityčioti“, kurio dalyviai savo kūriniais pasakė „NE“ patyčioms. Gimnazijos pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti nuotolinėje apklausoje „Mikroklimatas nuotolinėje pamokoje“ bei Mokinių tarybos kartu su socialine pedagoge ir specialiąja pedagoge organizuojamuose nuotoliniuose praktiniuose užsiėmimuose „Patyčios – kas tai? Kaip atpažinti patyčias?“. Gimnazijos psichologė, socialinė pedagogė ir matematikos mokytoja 7-8 klasių mokiniams organizavo integruotą nuotolinį užsiėmimą „STOP patyčioms“, kurio metu skirtingų klasių mokiniai dalijosi mintimis ir idėjomis, piešė ir rašė vieni kitiems palinkėjimus. Klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, etikos, tikybos, muzikos bei fizinio lavinimo mokytojai mokinius mokė emocijų pažinimo, empatijos bei skatino dovanoti kitiems džiugią nuotaiką ir draugystę, kurti pasaulį kupiną šypsenų, meilės, užuojautos, supratimo bei atjautos.

Nors „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ pasibaigė, tikimės, kad mokiniai ir toliau stengsis gerbti vieni kitus ir prisidės prie patyčių problemos prevencijos. Dėkojame Vilniaus r. švietimo įstaigų socialiniams pedagogams, mokytojams ir auklėtojams, kurie mokydami vaikus bendradarbiavimo, tolerancijos kito nuomonei, kūrybiškumo ir atvirumo naujovėms kloja pamatus gražesniam pasauliui.


 

Shadow up