kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko pirmasis šiais metais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šiandien, sausio 29 d., įvyko pirmasis šiais metais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuris vyko nuotoliniu būdu. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją, kaip ir visus Tarybos posėdžius, galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Patvirtinta Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaita ir einamųjų metų veiklos programa

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko A. Želnio pristatyta Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaita, kurioje aprašyti nuveikti praeitų metų darbai. Ataskaitoje pateikti patikrinti subjektai dėl veiklos efektyvumo/neefektyvumo, subjektų finansinių išteklių panaudojimo, valdymo ir priežiūros išvados.

Po to buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa, kurioje numatoma nagrinėti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą, mokyklų valgyklų finansines ataskaitas ir kt.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka.


Veriškių vaikų dienos centrui – papildomos patalpos reikšmingai veiklai vykdyti

Siekiant suteikti dar daugiau erdvės organizuoti svarbias paslaugas vaikams, nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas perduoti Veriškių kaimo bendruomenei papildomas patalpas, kuriose bus organizuojama Veriškių vaikų dienos centro veikla.

Plėsti savo veiklą Centras galės perduotose 60,50 kv. m patalpose, kurios šiuo metu yra nenaudojamos ir pasitikėjimo teise valdomos Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos.

Perduoti patalpas, kuriose Veriškių vaikų dienos centras galės plėsti savo veiklą, paskatino tai, kad Centras savo veikla leidžia vaikams ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius, organizuoja naudingas veiklas ir rūpinasi vaikais iš nepasiturinčių šeimų bei patiriančių socialinę riziką. Centras siekia sukurti vaikams erdvę, kurioje jie jaustųsi saugūs ir vertingi, galėtų stiprinti ne tik savo mokymosi gebėjimus, bet užmegztų draugystes ir stiprėtų kaip asmenybės.

Veriškių vaikų dienos centras taip pat nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2024 m. sausio 1 d. gavo teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Šiuo metu Centre iš viso paslaugas gauna 25 vaikai.


Atnaujintas Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tarybos posėdžio metu buvo pritarta pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367 patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Aprašo pakeitimai numato galimybę įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo, išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (toliau – NVŠ) nuotoliniu būdu, ne tik karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu, kai toks sprendimas priimtas Valstybės ir / ar Vilniaus rajono savivaldybės lygiu, tačiau taip pat ir kai tokia NVŠ programos įgyvendinimo forma numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Pakeitus Aprašą buvo sukonkretinti reikalavimai NVŠ teikėjams dėl mokymo sutarčių su paslaugos gavėjais sudarymo ir saugojimo, taip pat panaikinti apribojimai dėl NVŠ lėšų naudojimo. Vilniaus rajono savivaldybei atsiras galimybė iki 3 proc. skirtos NVŠ lėšų sumos naudoti Aprašo įgyvendinimui administruoti.


Vilniaus rajone bus įsteigtas Vladislavo Sirokomlės muziejaus filialas Europos geografinis centras

Siekiant didinti Vilniaus rajone esančio Europos geografinio centro žinomumą, nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas įsteigti naują Vladislavo Sirokomlės muziejaus filialą – Europos geografinį centrą, adresu Golfo gatvė 6, Girijos k., Nemenčinės sen.

Europos geografinis centras užsiims kultūrine, švietėjiška ir turistine veikla, populiarins minėtą objektą bei skatins jo prieinamumą visuomenei ir žinomumą. Taip pat prižiūrės teritoriją.

Vilniaus rajone, Girijos kaime esančią Europos geografinio centro vietą 1989 metais nustatė Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkai. LR Ūkio ministerija parėmė projektą ir paženklino geografinio centro vietą.

1997 metų gegužės 24-ąją buvo atidengtas Europos geografinį centrą žymintis akmuo, 2004-aisiais čia pat buvo pastatytas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas paminklas – baltojo granito kolona su žvaigždžių karūna viršūnėje. 1992 metais teritorija aplink geografinį centrą buvo pažymėta kaip draustinis. Jam priklauso Girijos ežeras, Bernotų piliakalnis, alkakalnis, gretimas miškas ir kitos vietovės.

Tai labai graži vietovė, lankytojus traukianti ne tik nuostabiu kraštovaizdžiu, bet ir unikaliu kultūriniu paveldu. Tačiau pastaraisiais metais ši vieta buvo apleista, turtas priklausė VĮ Turto bankas. Savivaldybė, matydama, kad šio komplekso nuoma nesusilaukė susidomėjimo ir vieta yra apleista, kreipėsi į Turto banką dėl šio valstybės turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn, norėdama šią svarbią vietą prikelti naujam gyvenimui. 2020 m. pabaigoje buvo oficialiai patvirtintas perdavimas.

Įsteigiamas naujas Vladislavo Sirokomlės muziejaus filialas ir jo darbuotojai padės šiam unikaliam objektui atgyti iš naujo, dar labiau tapti žinomam ir pritraukti kur kas daugiau lankytojų.


Tarybos posėdžio pabaigoje taip pat priimtas sprendimas Pagirių sen., Baltosios Vokės k. esančiai gatvei suteikti Vandenvietės pavadinimą.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia. 


Shadow up