kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono kūrėjų prakartėlės įvertintos XVII konkursinėje prakartėlių parodoje

Vilniaus rajono atstovai/kūrėjai sudalyvavo XVII konkursinėje prakartėlių parodoje, kurią suorganizavo Rokiškio krašto muziejaus direkcija. Parodoje eksponuojamos 54 prakartėlės. Dalyviai – iš 12 Lietuvos rajonų, Latvijos Respublikos (Neretos ir Jėkabpilio savivaldybės), Baltarusijos Respublikos (Polocko rajono). Net  9 kūriniai atkeliavo iš Vilniaus rajono.


Rokiškio dvare surengtos prakartėlių parodos eksponatai šiemet labai skirtingi. Yra ir trijų metrų pločio, su specialiu mechanizmu kūdikėliui supti, ir tokia, kuriai pamatyti reikalingas padidinimo stiklas. Viena prakartėlė kvepia cinamonu – tai iš meduolių tešlos sukurta prakartėlė, kurią pagamino gilias meduolių kepimo tradicijas puoselėjanti Griškevičių šeima iš Vilniaus rajono. 

Paroda buvo atidaryta gruodžio 10 d., tačiau ją apžiūrėti gyvai nebuvo galimybės dėl Covid-19 situacijos. Parodą galima apžiūrėti virtualiai, kai kurie kūriniai eksponuojami Rokiškio krašto muziejaus languose.

Nors prakartėlių paroda dar tęsiasi iki vasario 1 d., jau paskelbti laimėtojai ir prizininkai!

XVII konkursinės prakartėlių parodos I premija (350 eurų) vienbalsiai paskirta Vytautui Jackūnui iš Pasvalio (premijos steigėjai – Pranas Blažys ir Birutė Dapkienė). II premija (200 eurų) paskirta Jolitai Levčenkienei iš Utenos (steigėjas – verslininkas iš Pakruojo).

III premija (150 eurų) paskirta Jonui Vasauskui iš Šiaulių (steigėjas – Pranas Blažys).

Žiūrovų simpatijas pelnė Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos 5 kl. mokinio, Benjamino Čepėno, sukurta prakartėle (mokytoja – Česlava Liachovič).

Specialieji rėmėjų prizai ir dovanos skirtos taip pat Julijanui Gridziuškai iš Vilniaus r.

Prizai iš Rokiškio atiteko taip pat Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijos mokiniams (mokytoja – Renata Utovka).

Sveikiname laimėtojus ir kviečiame apžiūrėti vis dar veikiančią virtualią prakartėlių parodą.  

Prakartėlių įrengimo atsiradimas yra siejamas su šv. Pranciškaus vardu. 1223 m. jis pasiryžo Kalėdas švęsti ypatingai – pasitelkti prakartėlę kaip vaizdinę priemonę, kuri padėtų žmonėms įsivaizduoti Dievo gimimą ir viską paruošti taip, kaip buvo Betliejaus kūtelėje Jėzui gimstant. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvesti jautis ir asilas. Grečio tapo tarytum Betliejus. 1283 m. Arnolfas di Cambio iš marmuro iškalė aštuonias statulas – pirmąją mūsų dienas pasiekusią prakartėlę. Pirmosios mažo formato statulėlės paplito XVI a. pradžioje Italijoje, kai jas pradėta naudoti namuose, ne tik bažnyčiose ar vienuolynuose

Prakartėlių paroda ir parodos katalogas sukurti įgyvendinant @LatviaLithuaniaBelarus programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ #LatviaLithuaniaBelarus#lvltby#EUinmyRegion ir Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis.

Šios veiklos yra viena iš bendradarbiavimo per sieną projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ veiklų.

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108 įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.

Projekto partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (pagrindinis paramos gavėjas, LV), Polocko vykdomojo komiteto, Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 EUR).

Projekto trukmė: pradžia 2019-05-14, pabaiga 2021-05-13.

 


Shadow up