kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Trys karaliai Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Kai nušvito Betliejaus žvaigždė,
Trys išminčiai į kelią išėjo.
Gimė kūdikis Jėzus, todėl
Jį pasveikint pirmi jie norėjo.
Aukso Merkelis duos dovanų,
Baltazaras vaikeliui duos miros,
Kasparas jam įteiks smilkalų,
Nes karalių Karalius juk gimė.
Švies Betliejaus žvaigždė danguje,
Trys karaliai prie ėdžių parimo.
Te skambės vėl nuo šiol širdyse
Tie nuostabūs varpai užgimimo.
                                                                                                                                                      Kęstutis Ivinskis 2021

Lietuvoje trijų Karalių diena minima kasmet sausio 6-ąją, ją tradiciškai laikome visų žiemos švenčių pabaiga, kai yra nupuošiamos eglutės. Šią dieną taip pat šventinta kreida ant durų rašomos trys raidės +K +M +B. Šios raidės reiškia trijų karalių vardus (Kasparas, Merkelis, Baltazaras), o kryželis prieš kiekvieną raidę reiškia išminčių šventumą.


Šiek tiek istorijos

Pagal šiais laikais paplitusią versiją, vos gimus Jėzui Kristui ir danguje suspindus Betliejaus žvaigždei, jį aplankė trys Rytų karaliai, ir kiekvienas iš jų atnešė jam po dovaną.

Manoma, jog iš tiesų išminčiai buvo astrologai. Stebėdami dangų jie išvydo įsižiebus naują ryškią žvaigždę, kuri, pasak pranašysčių, turėjo simbolizuoti Žydų karaliaus ir žmonių nuodėmių atpirkėjo atėjimą į žemę. Jie nusprendė aplankyti naująjį karalių ir pagerbti jį dovanomis. Karaliais jie pradėti vadinti tik viduramžiais – gali būti, jog karalių titulas kilo iš psalmių, o galbūt išminčiai taip praminti todėl, kad atkeliavo iš tais laikais neįtikėtinai turtingais laikytų Rytų.

Vakarų krikščionys karalius laiko šventaisiais. Istoriškai nusistovėję jų vardai – Kasparas, Merkelis (Melchioras) ir Baltazaras. Manoma, jog Baltazaras yra Arabijos karalius, Merkelis – Persijos, o Kasparas – Indijos. Kiekvienam iš karalių priskiriama po vieną dovaną, iš kurių kiekviena turi simbolinę reikšmę.


Trijų Karalių dovanos:

Smilkalai – Kasparo dovana. Jie simbolizuoja šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą.
Mira (aromatiniai sakai, naudoti ligų bei žaizdų gydymui, senėjimui stabdyti, kūnų balzamavimui) – Baltazaro dovana. Ji simbolizuoja gyvenimą ir žemiškąją egzistenciją.
Auksas – Merkelio dovana. Ji simbolizuoja garbę, turtus ir galią. Dar manoma, jog dovanos simbolizuoja Kristaus prigimtį: auksas yra dovana karaliui, smilkalai – Dievui, o mira – mirtingajam.


Šią dieną su auklėtiniais paminėjome šiek tiek kitaip. Sausio 6 d. vaikai atėję į darželį po eglute rado skrynelę ir visiems kilo klausimas kas čia, kas paliko. Svarstė, diskutavo, tada jiems buvo pranešta kas per diena yra šiandiena. Vaikai klausėsi V. Račisko istorijos „Trys Karaliai“, Jono Burkaus pasakojimo apie Tris Karalius. Pasiklausė Kęstučio Ivinskio eil. „Trys Karaliai“. Kartu su vaikais apžiūrėjome plakatą. Aptarėme kas jame pavaizduota.

Paskui su vaikais šokome ratelius, dainavome dainas ir taip atsisveikinome su eglute. Vėliau kiekvienas nukabino po žaisliuką nuo jos šakų. Skambant muzikai išlydėjo eglutę ir prašė, kad vėl sugrįžtų per kitas Kalėdas. Vaikučiai pažadėjo šiais metais būti geri, nuoširdūs ir daryti tik gerus darbus. O pravėrus skrynelę vaikučiai rado nuo „Trijų Karalių saldaini“ ir kreidelę. Pasiaiškinome kam ji skirta ir nuėjome prie durų ir šventinta kreida ant staktų užrašėme pirmąsias išminčių vardų raides: +K +M +B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Senovėje buvo tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

 

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyriaus
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Voinič

Shadow up