kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tyrinėjantys rudaminiečiai

Šiemet ir vėl gimnazijos bendruomenę siekiame paskatinti mokytis kitaip. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija tęsia kūrybiško mokymo(si) projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2020–2021 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su Ugdymo plėtotės centru.


Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Jo tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI a. gebėjimus bendrojo ugdymo procese. Teikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius, mokykla bendradarbiauja su kūrybinių profesijų atstovais, taikomi tyrinėjimu, problemų sprendimu, dalykų integravimu pagrįsti ugdymo metodai.

 

Projektą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Honorata Romanovska, mokinių tyrinėjimo projektą lietuvių kalbos mokytoja Violeta Radevič, o mokytojų klubą kuruoja vyresn. lietuvių kalbos mokytoja Raminta Tauraitė. Šiemet mokymosi ir tyrinėjimo procese dalyvaus 7b klasės mokiniai, kurie bendradarbiaudami kurs „Gerų naujienų TV“. Šį projektą įgyvendinti mokiniams padės aktorė Giedrė Giedraitytė.

Kartu su lietuvių kalbos mokytoja Violeta Radevič, dailės mokytoja Renata Utovka ir kūno kultūros mokytoja metodininke Jelena Kazanskaja mokiniai tyrinės projekto klausimą „Kaip atrasti savo individualų požiūrį ir jį be baimės reikšti viešai?“. Visa komanda kartu su projekto kuriančia praktike, aktore Giedre Giedraitytė integruos mokomuosius dalykus, tyrinės ir mokysis ne tik mokyklos erdvėse, bet ir analizuos aplinką, rengs reportažus. Šio projekto metu skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mokinių ir kūrėjų, siekiama mokyklos bendruomenę paskatinti ir įkvėpti mokytis ir mokyti kitaip.

Gimnazijoje įsteigtas ,Mokytojų klubas“. ,,Mokytojų klubas“ – tai mokytojų profesinio tobulėjimo darbo vietoje modelis, suteiksiantis erdvę mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų. Su „Mokytojų klubu“ dirbs projekto kurianti agentė, vizualiųjų menų atstovė Austėja Tavoraitė. Klube dalyvaujantys mokytojai bendradarbiaudami su kūrėju ir tarpusavyje tobulins kompetenciją ugdyti mokinių XXI amžiaus gebėjimus. Akivaizdu, kad mokytojai vienbalsiai pasirinko kūrybingumo ugdymo kompetenciją, nuotolinis mokymas parodė mokytojų pagalbos linijos reikalingumą.

Mokytojų klubo siekis – atliepti į mokytojams kylančius ugdymo iššūkius, spręsti aktualius klausimus. Šiais metais ketinama giliau tyrinėti problemą „Kaip dalijimasis gerosiomis praktikomis, patiriamais iššūkiais palengvina nuotolinį mokytojų darbą?“.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos bendruomenė įkvepiama mokytis ir skatinama mokytis kitaip.

 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos
lietuvių kalbos vyresnioji
ir mokytojų klubą kuruojanti mokytoja 
Raminta Tauraitė

Shadow up