kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Erasmus+ projektai Nemenčinės Gedimino gimnazijoje

Strateginiams tikslams įgyvendinti organizacijos jau ne vieną dešimtmetį pasitelkia projektinę veiklą. Įprasta įvairias veiklas bei iniciatyvas vadinti projektais. Jie gali būti trumpalaikiai ar ilgalaikiai, respublikiniai ar tarptautiniai. Visų projektų metu įgyjama naujų žinių, tobulinami įgūdžiai, patiriama įsimintinų akimirkų, taip pat sukaupiama įvairiapusė, piniginiais vienetais neįkainojama patirtis įstaigai, vietos bendruomenei. Šie projektai orientuoti į ilgalaikių tikslų įgyvendinimą, gauti rezultatai kuria socialinę naudą, t. y. lengviau, greičiau sprendžiamos įvairios socialinės problemos.


Džiugu žinoti, kad šiais metais, kaip jau tapo įprasta mūsų gimnazijoje, pradedami vykdyti 3 nauji Erasmus+ projektai:

  • „Leaving footprints“ (projektą koordinuoja matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Svetlana Sčastnaja). Šio projekto pagrindinis tikslas atkreipti jaunimo dėmesį į „paliekamus“ pėdsakus visuomeninėje, gamtoje, skaitmeniniame pasaulyje. Šiuos pėdsakus dažnai paliekame sąmoningai, o kartais net nesusimąstydami ir nesuprasdami pasekmių.
  • „Students engaged in sustainability education“ (projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Justina Zacharevič). Pagrindinė idėja - projekto metodo taikymas. Tikslai: supančios aplinkos apsauga ir tausojimas, saugesnės ir sveikesnės aplinkos kūrimas, mokymasis sąmoningai naudotis tuo, ką mums duoda mūsų planeta.
  • „Schule-Beruf“ (projektą koordinuoja anglų ir vokiečių kalbos mokytoja Ana Radvilienė). Projektas yra skirtas vokiečių kalbai tobulinti, dalyvauja mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos. Projektas apie tai, kaip mokiniams sekasi žengti pirmus žingsnius darbo pasaulyje, kokie jaunų darbuotojų poreikiai, ko iš jų tikisi įmonės, kokių galimybių turi jauni žmonės Europos darbo rinkoje.

Linkime Naujaisiais 2021 metais projekto vadovams ir dalyviams įdomių bei prasmingų patirčių vykdant projektinę veiklą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Svetlana Sčastnaja, Justina Zacharevič,
Ana Radvilienė

 


Erasmus+ projekto dalyviai siunčia Kalėdinius sveikinimus!

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vykdant Erasmus+ projektą „Live Discovering Diversity&Love Inclusion in EU“ mokiniai ruošė Kalėdinius sveikinimus projekto partneriams. Sveikinimuose atsispindi projekto dalyvių iš Italijos, Portugalijos, Rumunijos bei Lietuvos šventinės akimirkos, tradicijos, kalbų įvairovė bei kūrybiškumas. Sveikinimais mokiniai pasidalino nuotoliniu būdu eTwinning platformoje. Projekto dalyviai nori pristatyti trumpą nuotolinę savo darbų parodą, kurią rasite paspaudę nuorodą.

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

Ana Radvilienė, Rosita Medišauskienė


Pirmieji žingsniai į vokiečių kalbos Erasmus+ projektą „Schule-Beruf“

Žinia apie laimėtą Erasmus+ projektą „Schule - Beruf“ („Mokykla-Karjera“) nudžiugino Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinius, besimokančius vokiečių kalbos kaip antros užsienio kalbos. Viename iš projekto susitikimų dar mokykloje besimokant kontaktiniu būdu mokiniai diskutavo, kaip galėtų pavaizduoti projekto pavadinimo žodžių „Mokyka“ ir „Karjera“ reikšmes. Daugumai šie žodžiai priminė judėjimą kaupiant žinias. Taigi savo mintis mokiniai perteikė modeliuodami sunkvežimį, kuris susideda iš trijų dalių. Pirma dalis - tai mokykla/mokytojai/mokiniai, antra dalis – universitetas/dėstytojai/paskaitos, trečioje dalyje yra įgytos specialybės ir naujas gyvenimo etapas...

Tikimės, kad projekto dalyviai sukaups pakankamai žinių savo karjeros startui ir sėkmingai pritaikys tam vokiečių kalbos žinias.

   

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

Vokiečių kalbos mokytoja Ana Radvilienė

 


Vokiškai – apie save ir savo miestelį

Vokiečių kalbą tobulinti padeda dalyvavimas projektinėje veikloje. Lapkričio - gruodžio mėnesį Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos aštuntokai, besimokantys vokiečių kalbos kaip antros užsienio kalbos, ruošė pirmąsias Erasmus+ projekto „Schule - Beruf“ užduotis nuotoliniu būdu. Mokiniai rašė trumpus pristatymus apie save, ruošė prezentacijas apie savo mokyklą ir miestelį Nemenčinę. Projekto dalyvių darbai sukelti į eTwinning platformą. Domėjimasis mokinių veikla, paskatinimas ir įvertinimas kiekvienam labai svarbus. Kviečiame bendruomenę pažiūrėti, paspaudus nuorodas:

https://padlet.com/radvilieneana/Bookmarks

https://padlet.com/radvilieneana/gdk0py4c8qmvu7bc


Vokiečių kalbos mokytoja  Ana Radvilienė
„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

 

 

 

 Shadow up