kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje - nauji sprendimai rajono gyventojų labui

Š. m. gegužės 31 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje išrinkti daugiafunkcinių Nemenčinės ir Rudaminos kultūros centrų direktoriai. Iki gegužės 28 d. vyko konkursas daugiafunkcinių kultūros centrų direktorių pareigoms užimti. Nuo birželio 1 d. Nemenčinės kultūros centro direktoriaus pareigas vykdys German Komarovski, o Rudaminos kultūros centro direktoriaus pareigas vykdys Violeta Cereška.


Tarybos nariai atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir tėvų prašymus bei suderinus su seniūnais vienbalsiai patvirtino klausimą „Dėl ikimokyklinių įstaigų veiklos vasaros laikotarpiu“. Vasaros laikotarpiu bus uždarytos šios ikimokyklines vaikų įstaigos (1 priedas pridedamas) bei paliktos vasaros laikotarpiui veikti šios ikimokyklines įstaigos (2 priedas pridedamas), atitinkamai sumažinus jose grupių skaičių.
 


Tarybos nariai patvirtino Investicijų skyriaus parengtus Tarybos sprendimus dėl projektų: biokuro katilinės įrengimas Dūkštų pagrindinėje mokykloje, Eitminiškių pagrindinėje mokykloje, Čekoniškių vidurinėje mokykloje ir Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinėje mokykloje įgyvendinimo. Šiuos projektus planuojama finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Patvirtinus šiuos projektus Vilniaus rajono savivaldybės administracija galės pateikti projektų paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Biokuro katilų įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose“ ir bus įpareigota padengti projektų netinkamas finansuoti, bet projektams įgyvendinti būtinas išlaidas, kurias sudarys techninio projekto parengimas ir projekto techninė priežiūra. Planuojama, kad pastarosios sieks apie 40 tūkst. Lt (kiekvienam projektui). Tinkamos finansuoti išlaidos (statybos darbai, katilų įsigijimas ir kt.) padengiamos 100 %  Klimatos kaitos specialiosios programos lėšomis. Paraiškos bus vertinamos konkurso būdu, o gavus finansavimą šiems projektams Vilniaus rajono savivaldybės administracija įrengs biokatilines anksčiau minėtose švietimo įstaigose, tuo prisidėdama prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo. Bus padidintas energinis efektyvumas. Dabar Dūkštų pagrindinė mokykla ir Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla šildomos katilu, kūrenamu anglimi, Eitminiškių pagrindinėje mokykloje šildoma elektriniu katilu, taip pat katilu, kūrenamu anglimi, Čekoniškių vidurinė mokykla šildoma krosnimis, kūrenamomis anglimi. Tai sąlygoja didelį CO2 kiekio išmetimą į aplinką ir didina aplinkos užterštumą bei reikalauja didelių finansinių išteklių.
 


Tarybos posėdyje patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus parengti Tarybos sprendimai dėl projektų: „Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Šumsko pagrindinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Mostiškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Medininkų mokyklos-darželio pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Mostiškių vaikų darželio pastato renovavimas“, „Vilniaus rajono Rukainių vaikų darželio pastato renovavimas“ įgyvendinimo. Pastatų renovavimo projektus planuojama finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Patvirtinus šiuos projektus Vilniaus rajono savivaldybės administracija galės pateikti projektų paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ ir bus įpareigota padengti projekto netinkamas finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurias sudarys techninio projekto parengimas ir projekto techninė priežiūra. Kiekvienam projektui įgyvendinti numatoma skirti 20 % lėšų projekto veikloms bendrai finansuoti. Tai padidins galimybę gauti finansavimą, nes paraiškos bus vertinamos konkurso būdu. Mokyklos, dėl kurių kreipiamasi paramos, turėjo atitikti tam tikrus kriterijus, o didžiausius balus vertinimo metu gaus paraiškos, kuriose nurodyta, jog švietimo įstaiga daugiausia sumažins išmetamo CO2 kiekį.

 

 

Projektai

 

Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos (apie)

 

Preliminari projekto vertė

 

Kasmet šildymui išleidžiama (apie)

 

Galės sutaupyti (apie)

 

Vilniaus r. savivaldybei prisidėjus 20 % lėšų, jos įnašas atsipirktų per

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos pastato renovavimas

 

60 tūkst. Lt

 

1,2 mln. Lt

 

60 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

mažiau negu dvylika metų

 

Vilniaus r. Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimas

 

40 tūkst. Lt

 

1,6 mln. Lt

 

200 tūkst. Lt

 

100 tūkst. Lt

mažiau negu keturis metus

Vilniaus r.Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos pastato renovavimas

 

55 tūkst. Lt

 

 

1 mln. Lt

 

70 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

mažiau negu septynis metus

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas

 

60 tūkst. Lt

 

1,2 mln. Lt

 

60 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

mažiau negu dvylika metų

Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos pastato renovavimas

 

40 tūkst. Lt

 

700 tūkst. litų

 

40 tūkst. Lt

 

20 tūkst. litų

 

mažiau negu aštuonis metus

Vilniaus r. Mostiškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas

 

60 tūkst. Lt

 

800 tūkst. Lt

 

60 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

mažiau negu šešis metus

Vilniaus r. Medininkų mokyklos-darželio pastato renovavimas

 

40 tūkst. Lt

 

500 tūkst. Lt

 

50 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

mažiau negu keturis metus

Vilniaus r. Mostiškių vaikų darželio pastato renovavimas

 

40 tūkst. Lt

 

380 tūkst. Lt

 

30 tūkst. Lt

 

20 tūkst. Lt

 

mažiau negu penkis metus

Vilniaus r. Rukainių vaikų darželio pastato renovavimas

 

40 tūkst. Lt

 

400 tūkst. Lt

 

60 tūkst. Lt

 

40 tūkst. Lt

 

kiek daugiau negu tris metus

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai pritarus šiems projektams, Vilniaus rajono savivaldybės administracija renovuos Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinę mokyklą, Rukainių vidurinę mokyklą, Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vidurinę mokyklą, Kyviškių pagrindinę mokyklą, Šumsko pagrindinę mokyklą, Mostiškių pagrindinę mokyklą, Medininkų mokyklą-darželį, Mostiškių vaikų darželį ir Rukainių vaikų darželį, tuo prisidėdama prie visuomeninės paskirties pastatų modernizavimo ir energijos suvartojimo sąnaudų sumažinimo. Įgyvendinus projektus bus padidintas energinis efektyvumas, užtikrintas efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir gerokai sumažintos finansinės išlaidos pastatams šildyti.
 

Tarybos posėdžio metu mero padėkos raštais už Vilniaus rajoną garsinančias sporto pergales buvo apdovanoti Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai Šarūnas Jukna ir Adam Mikelevič bei Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos treneris ir Vilniaus r. Lavoriškių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Eduardas Špakovas.

 

 

Shadow up