kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo ambulatorijos rekonstravimo į dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatą Rukainių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl gydymo paskirties pastato – ambulatorijos, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 rekonstravimo į dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatą. Statinio naudojimo paskirtis: esama gydymo paskirtis – ambulatorija, keičiama į gyvenamosios paskirties paskirtį.


Projektinius pasiūlymus parengė: individualios veiklos pažyma Nr. 580624.

Projekto vadovas: Martynas Valevičius, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g.9, el. paštas anddzela.stankevic@vrsa.lt, martynas.valevicius@gmail.com, tel. +370 868 611363.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-27 15:00 val., dėl covid-19 supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per:

https://zoom.us/j/96289220481?pwd=bWxVOU1BR2lUaEh4WWhtQmtXRDJpdz09

Meeting ID: 962 8922 0481

Passcode: 0C1Pqh

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up