kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įsigaliojus karantinui, keičiasi ugdymo ir socialinių paslaugų įstaigų darbo organizavimas

Nuo rytojaus, lapkričio 7 d., visoje šalyje įsigaliosiantis visuotinis karantinas dėl nepalankios epidemiologinės situacijos atneša daug apribojimų beveik visose srityse. Ne išimtis ugdymo ir socialinių paslaugų įstaigos, kurioms, siekiant užkirsti kelią koronaviruso infekcijos plitimui, įvesti nauji veiklos organizavimo apribojimai.


Ugdymas vyks apribojant fizinį kontaktą

Nuo lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos (lapkričio 29 d.) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pradinių klasių mokiniai, taip pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas. Vyresniems (5-12 klasių) moksleiviams pamokos bus organizuojamos nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos pačios spręs kokį ugdymo būdą pasirinkti, kad būtų kuo geriausiai atitiktas vaikų ugdymo poreikis.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo pirmadienio visiems vyresniems negu 6 metų moksleiviams bus privaloma pamokų metu dėvėti veido kaukes.

Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys, jeigu bus užtikrintos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos galės vykti pailgintos dienos grupės užsiėmimai, lauke organizuojamos veiklos, vykdomos individualaus mokymo forma arba, jei veiklos vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje.

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas A27(1)-2957 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“


Karantino metu nemokamą maitinimą mokiniai gaus ir toliau, bet kitais būdais

Vyriausybei paskelbus trijų savaičių karantiną dalis mokinių mokysis nuotoliniu būdu, tačiau jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą, jis ir toliau bus tiekiamas, tik kiek kitaip.

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos, vengiant artimo kontakto (neįsileidžiant klientų į švietimo įstaigų patalpas bei nesilankant klientų patalpose), užtikrins sklandų sausų maisto davinių teikimą. Maisto daviniai gali būti išduoti nemokamai maitinamų vaikų tėvams, globėjams, seneliams, vyresniems broliams ar seserims, nesimokantiems šioje švietimo įstaigoje. Šeimoms, neturinčioms galimybės atvažiuoti ir atsiimti maisto davinių, jie mokykliniais autobusiukais bus pristatyti į namus.

Priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams, kuriems vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, maitinimas vyks įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų: bus išskirstomi mokinių srautai, prieš maitinimą plaunamos rankos po tekančiu vandeniu, maitinimas ir rankų plovimas organizuojamas atskiroms klasėms nemaišant skirtingų klasių vaikų tarpusavyje, vengiama mokinių būriavimosi.

Kilus klausimų dėl maisto organizavimo, tėvai turi kreiptis į švietimo įstaigą.

Su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 29. įsakymu A27(1)-2833 „Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“ galite susipažinti čia.


Socialinių paslaugų įstaigų veikla karantino metu

Siekiant užkirsti kelią viruso plitimui pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse, draudžiamas visų stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namų gyventojų lankymas. Išimtis taikoma tik terminalinės būklės gyventojų lankymui ir (ar) asmenims, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu.

Socialinės paslaugų įstaigos ir toliau veiks, tačiau bus laikomasi visų nustatytų saugos reikalavimų, kad klastingas virusas negalėtų plisti įstaigose, kuriose daugiausia yra rizikos grupei priklausančių asmenų.

Deja, tačiau koronavirusui sparčiai plintant šalyje, vis daugiau socialinių paslaugų įstaigų tampa šio viruso plitimo židiniais. Ne išimtis ir Vilniaus rajone veikiančios socialinių paslaugų įstaigos. Šiuo metu koronaviruso infekcija išplito Arkos bendruomenės „Betzata“ gyvenimo namuose, kuriuose ilgalaikės socialinės globos paslaugos yra teikiamos aštuoniems vidutinę ir sunkią intelekto negalią turintiems suaugusiems asmenims.

Lapkričio 5 dienos duomenimis, COVID-19 ligos atvejai nustatyti 3 „Betzatos“ gyventojams. Kartu gyvena bei dirba asistentai, padeda savanoriai. Šiuo metu ištirta 13 iš 16 darbuotojų. Koronavirusas patvirtintas 5 darbuotojams, dar 2 laukia atsakymų.

Sergantys globojamieji asmenys izoliuojasi atskirame pastate, kuriame sudarytos visos reikalingos sąlygos – sergantieji kambariuose gyvena po vieną, maistas teikiamas į kambarius vienkartiniuose induose ir pan. Tai pat sudaroma darbuotojų komanda, kuri aptarnaus tik sergančiuosius ir neturės kontakto su kitais globojamaisiais ar kitais darbuotojais.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą šioje bendruomenėje ir vadovaujantis 2020 m. lapkričio 4 d. Operacijų vadovo sprendimu Nr. 2468, šiandien buvo surengtas Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) posėdis, kuriame nutarta, kad Vilniaus rajono centrinės poliklinikos medikų brigada atvažiuos į vietą ir ištirs visus įstaigoje globojamus asmenis, darbuotojus ir savanorius, o taip pat ir savanorius iš užsienio, kuriems tyrimai nebuvo atlikti dėl tam tikrų priežasčių. Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, medikų brigados atvykimas į vietą yra patogiausias ir greičiausias būdas ištirti globojamus gyventojus ir darbuotojus, kadangi vykimas į mobiliuosius punktus ir registracijos procesas gali užtrukti nemažai laiko. Siekiant kuo greičiau išspręsti susidariusią situaciją, reikalingi greiti veiksmai ir sprendimai, kurie padės suvaldyti viruso plitimą.

Savivaldybė taip pat padės Betzatos bendruomenės personalą aprūpinti visomis reikiamomis asmens apsaugos priemonėmis, kol įstaiga vėl pati galės pasirūpinti ir įsigyti būtinas apsaugos priemones.

„Siekiant suvaldyti koronaviruso infekcijos plitimą, turime visi dirbti susitelkę savo jėgas. Tik bendradarbiaujant ir ieškant galimų problemos sprendimų būdų galime užkirsti kelią šiai klastingai ligai“, – po ESOC posėdžio sakė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska.  

 


Shadow up