kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo Valstybines reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina-Turgeliai rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio darbo projekto pasiūl

Informuojame, kad rengiamas techninis darbo projektas dėl Valstybines reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina-Turgeliai rekonstravimo į žiedinę sankryžą.


 

Statinio naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių).

Projektinius pasiūlymus parengė: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.

Projekto vadovas: Mindaugas Gaigalas, Vilniaus m. sav., Vilnius, J.Tumo Vaižganto g. 8,  el. paštas mindaugas@sksp.lt., tel. +370 618 38182, pastabas raštu siųsti adresu: Pagojuko g.1/2, Vilnius.

Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-09 17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4cd643becd6c4a388c422a03cab01e7d@thread.tacv2/1603889801179?context=%7B%22Tid%22:%222f83cae1-ccf8-496a-b86f-47515e5ecd39%22,%22Oid%22:%22384d4a8a-08d4-4832-ae47-4196dc474476%22%7D 

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up