kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojai gali naudotis naujai įrengta centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistema

          

2009 m. buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Nemėžio komunalininkas". Šio projekto apimtyje vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Valčiūnų, Avižienių, Pagirių, Kalvelių ir Juodšilių gyv., Skaidiškių, Nemėžio ir Rudaminos kaime, Nemenčinės mieste, nutiesiant apie 35 km vandentiekio, apie 61 km nuotekų tinklų.

Iš viso į Vilniaus rajono vandentvarkos ūkio plėtrą investuojama per 28 mln. litų.  Apie 83 proc. šios sumos finansuojama Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšomis, apie 10 proc. – iš LR biudžeto ir virš 7 proc. – Vilniaus r. savivaldybės lėšomis.

Iki 2011 m. pabaigos Nemėžio k. paklota apie 3,5 km. nuotekų tinklų, Valčiūnų gyv. – apie 1 km. nuotekų tinklų, Rudaminos k. – apie 14 km. nuotekų ir apie 11,5 km. vandentiekio tinklų, Pagirių gyv. – apie 4 km. nuotekų tinklų ir apie 3 km. vandentiekio tinklų, Kalvelių gyv. – apie 5 km. nuotekų tinklų ir apie  3,5 km. vandentiekio tinklų, Avižienių gyv. – apie 3,8 km. nuotekų tinklų ir apie 1,7 km. vandentiekio tinklų, Juodšilių gyv. – apie 6,5 km. nuotekų tinklų ir apie 2,2 km. vandentiekio tinklų. 2012 m. planuojama baigti centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimo darbus visose gyvenvietėse.

2011 m. spalio mėn. rangovas AB „Utenos melioracija“ baigė kloti vandentiekio ir nuotekų tinklus Nemenčinės mieste, Lakštingalų, Bažnyčios, Piliakalnio, Mickevičiaus, Neries gatvėse. Iš viso buvo paklota apie 2,47 km. nuotekų ir apie 3,54 km. vandentiekio tinklų. Papildomus 0,5 km. vandentiekio tinklų paklojimo darbus iš savo lėšų apmokės UAB „Nemėžio komunalininkas“. Iki projekto įgyvendinimo pradžios, Juodšilių teritorijoje inžinerinė vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra buvo išvystyta nepakankamai, nebuvo bendros nuotekų surinkimo sistemos. Nuotekos buvo kaupiamos išgriebimo duobėse, iš kur periodiškai išvežamos į Juodšilių valymo įrenginius. Geriamasis vanduo gyvenvietei buvo teikiamas iš dviejų gręžinių, kurie išgręžti ne vienoje vandenvietėje. Atstumas tarp gręžinių – apie vieną kilometrą. Šiuo projektu buvo siekiama išplėsti Juodšilių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas paklojant naujus tinklus, įrengiant reikiamose vietose kompleksines nuotekų siurblines, rekonstruojant esamus vandentiekio vamzdynus dėl mažo vamzdynų skersmens bei Juodšilių gyvenvietės nuotekų tinklus prijungiant prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.

2011 m. spalio mėn. vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbai taip pat baigti Skaidiškių k. Rangovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ paklojo apie 7,1 km. nuotekų tinklų ir apie 4 km. vandentiekio tinklų Skaidiškių k., Akacijų, Molio, Tvenkinio, Pievų, Gėlių, Šv. Faustinos, Taikos, Tujų, Beržų, Sodžiaus, Vieversių, Rudaminos, Nemėžio, Ąžuolo gatvėse. Skaidiškių kaimo nuotekų tinklai nebuvo išvystyti naujojoje kaimo dalyje, vandentiekio tinklus turėjo tik senųjų Skaidiškių gyventojai ir šiaurinė naujai užstatyto Skaidiškių kaimo dalis. Projekto įgyvendinimo metu sukurta centralizuota nuotekų surinkimo sistema bei išplėsta esama vandentiekio sistema naujai užstatytoje Skaidiškių kaimo dalyje bei rekonstruoti esami vandentiekio tinklai senojoje Skaidiškių kaimo dalyje. Nauji nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų ir kitų abonentų, o nauji vandentiekio tinklai skirti aprūpinti geresnės kokybės geriamu vandeniu gyvenamuosius namus ir kitus abonentus, bei užtikrinti vandens tiekimo patikimumą.

UAB „Nemėžio komunalininkas" di­rektorius Viktor Tankeliun pabrėžia, kad prie naujųjų tinklų prisijungti pageidaujantiems gyventojams teks užsisakyti nesudėtingus projektus. Visų pirma gyventojai turės atvykti į UAB „Nemėžio komunalininkas", adresu Sodų g. 23, 13271, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., pateikti namų valdos nuosavybės dokumentus (pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės sklypo ribų plano kopiją), ir tuomet jiems bus išduodamos projektavimo sąlygos prisijungimo prie tinklų projektams pasirengti.

Pagal parengtą projektą gyventojai turės pasisamdyti statybos įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams ir galinčią atlikti tinklų prijungimo darbus. Atlikus prisijungimo darbus, kartu su rangovu gyventojai turi vandentiekio ir nuotekų tinklus pateikti priėmimui ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Nemėžio komunalininkas“.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

                             

 

Shadow up