kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

„Vilniaus rajone sukūrėme geras sąlygas vaikams ir mokiniams mokytis, o pedagogams – dirbti. Esamas mokyklas ir darželius atnaujiname, modernizuojame. Jau bemaž visos Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra renovuotos, modernizuotos arba atnaujintos, artėjame prie 100 proc. rodiklio. Tačiau ties pasiektais puikiais rezultatais nesustojame – statome ir projektuojame naujas švietimo įstaigas“, – pabrėžia Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. 


Gerinant ugdymo paslaugų prieinamumą, 2019–2020 m. m. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo vykdomos trejos naujos statybos – statomi trys nauji švietimo įstaigų priestatai:

  • Marijampolio vaikų lopšelio-darželio
  • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus
  • vykdoma Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio rekonstrukcija su priestato statyba, kuriame bus atidarytos 6 papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės (projekto vertė – 2 mln. Eur).

Marijampolyje lygiagrečiai vyko vaikų lopšelio-darželio užsiėmimų salės priestato statyba bei įstaigos patalpų modernizavimo darbai, kurių vertė – apie 600 tūkst. Eur. Ir statybos, ir modernizavimo darbai Marijampolyje jau baigti.


Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus pastato modernizavimo (darbų vertė 521 tūkst. Eur) su naujų priestatų statyba darbai irgi jau baigti. Šie darbai buvo finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Įpusėjo darželio Pagiriuose „Pelėdžiukas“ rekonstravimas įrengiant apie 100 naujų vietų darželinukams, darbus baigti numatoma 2021 kovo mėn.


Spalio 2 dieną Nemenčinėje buvo atidarytas Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos naujas administracinis pastatas. Objekto vertė – 800 000 Eur.


Rugsėjo 30 d. Rudaminoje simboliniu kapsulės įkasimu prasidėjo ilgai brandintos idėjos realizavimo darbai – nenaudojamo bendrabučio pastato rekonstrukcija įrengiant jame erdvią Rudaminos meno mokyklą ir Vilniaus rajono savivaldybės centrinę biblioteką. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas (Gamyklos g. 20A, Rudamina) pakeičiant jį į mokslo paskirties pastatą – menų inkubatorių bei pritaikant Rudaminos meno mokyklos veiklai ir centrinei bibliotekai. Projekto vertė siekia apie 4 mln. Eur (700 tūkst. Eur gauta iš valstybės biudžeto, 263 tūkst. Eur – Europos Sąjungos lėšos).


Iki šių metų pabaigos planuojama baigti Nemėžio šv. Rapolo gimnazijos modernizavimą. Bendra projekto vertė siekia 1,5 mln. Eur. Projekto metu yra modernizuojamos gimnazijos pastato mokymosi erdvės: chemijos, biologijos, fizikos, šokių-choreografijos, technologijų, muzikos ir kitos klasės, aktų salė, biblioteka ir kitos erdvės. Visi šie darbai finansuojami iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei ES lėšų.

 

Modernizuota Mickūnų gimnazija

Siekiant sukurti modernias, jaukias ir saugias mokiniams erdves, Mickūnų gimnazijoje įgyvendintas projektas „Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Projekto metu buvo modernizuotos Mickūnų gimnazijos pastato edukacinės erdvės: I-ojo aukšto patalpos išskirstytos į tris edukacines zonas: A zona – bendra multifunkcinė erdvė, B zona – amatų centro erdvė, C zona – pradinukų erdvė.

Bendra projekto vertė siekia 447 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 350 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudaro 31 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė skyrė virš 800 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

 

Rukainių gimnazija

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, 2018 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu modernizuotos Rukainių gimnazijos pastato edukacinės erdvės: pradinukų mokymosi aplinka, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų ir sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės.

 

Kiti darbai

Įsibėgėja liepos mėnesį pradėti Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos modernizavimo darbai, kurių vertė apie 1,5 mln. Eur. Gimnazijos modernizavimą planuojama baigti kitąmet.

Baigtas Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pastato modernizavimas. Darbų vertė – 500 tūkst. Eur.

Statybos darbai tęsiami Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje. 2020–2021 m. m. bus įrengta perėja, jungianti gimnazijos korpusus (darbų vertė – 1 mln. 50 tūkst. Eur). 2020 m. šiam tikslui iš valstybės investicijų programos (toliau – VIP) yra skirta 300 tūkst. Eur.

2019–2020 m. m. Buivydiškių pradinėje mokykloje buvo atlikti pradinių klasių vidaus patalpų remonto ir priešmokyklinio ugdymo grupės įrengimo darbai su baldų įsigijimu. Iš savivaldybės biudžeto darbams skirta apie 100 tūkst. Eur.


Kitose savivaldybės švietimo įstaigose taip pat buvo atlikti arba vyksta įvairūs vidaus patalpų remonto, teritorijų tvarkymo bei vaikų žaidimo aikštelių remonto darbai, kurie buvo finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų. Pateikiame kai kuriuos iš jų.

Darbai vyksta prie Zujūnų gimnazijos, kur yra tvarkoma teritorija, o Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje atlikti patalpų remonto darbai pritaikant jas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (šiems darbams 2020 m. skirta 177 tūkst. Eur). Specialiųjų poreikių turintiems vaikams taip pat pritaikytos ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus patalpos.

Paberžės „Verdenės“ gimnazijai skirta 58 tūkst. Eur vidaus patalpų remonto ir kitiems darbams. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje pakeista dalies pastato stogo danga bei vyksta kiti remonto darbai (šiems darbams skirta 44,7 tūkst. Eur).

Skaidiškių mokykloje-darželyje atlikti grupių virtuvėlių remonto darbai (šiam tikslui skirta 18,8 tūkst. Eur). Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje ir Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje sutvarkytos vaikų žaidimo aikštelės (Avižienių vaikų lopšeliui-darželiui skirta 15,2 tūkst. Eur, o Nemenčinės vaikų lopšeliui-darželiui – 15,8 tūkst. Eur). Bezdonių vaikų darželyje atlikti sanitarinių mazgų, skalbyklos ir grupės remontas bei įrengtas vėdinimas (skirta 56,6 tūkst. Eur). Buivydiškių vaikų darželyje atlikti grupių patalpų ir vaikų žaidimo aikštelės remonto darbai (skirta 52 tūkst. Eur). Nemenčinės vaikų darželyje taip pat atlikti vaikų žaidimo aikštelės ir vidaus patalpų remonto darbai (skirta 40 tūkst. Eur).

Taip pat atlikti įvairūs darbai kitose savivaldybės švietimo įstaigose, iš viso 32-ose įstaigose, kurioms 2020 m. I pusmetyje skirta apie 800 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Kiti projektai

Parengtas Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ projektas. Artimiausiu bus paskelbtas pirkimas, projekto vertė – apie 1,5 mln. Eur, baigti jį įgyvendinti planuojama 2021-2022 m.

Planuojama, kad Eitminiškių pagrindinės mokyklos bendruomenė galės džiaugtis papildomomis mokyklos patalpomis, kuriose įsikurs pailgintos dienos grupė ir biblioteka bei logopedo ir ūkio vedėjo kabinetai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba š. m. rugsėjo 25 d. vykusiame posėdyje pritarė pristatytam sprendimo projektui leisti Vilniaus rajono savivaldybės vardu pirkti dalį gyvenamo pastato (Misionierių g. 10, Eitminiškių k., Nemenčinės sen.) Eitminiškių pagrindinės mokyklos veiklai vykdyti. Pagrindinės mokyklos teritorijoje yra vieno aukšto pastatas – gyvenamasis namas. Vienoje pastato dalyje yra įrengta mokyklos valgykla, tuo tarpu likusi dalis yra privataus asmens nuosavybė ir šiuo metu yra parduodama.

Savivaldybei nupirkus ir Eitminiškių pagrindinei mokyklai perdavus pasitikėjimo teise valdyti parduodamo pastato dalį, mokyklai būtų užtikrintos ne tik papildomos bei ugdymo ir užimtumo veiklai būtinos patalpos, bet ir ateityje būtų daugiau galimybių pritraukti investicijas pastatų atnaujinimui ir modernizavimui.

Taip pat 2021 metais Vilniaus rajono savivaldybė planuoja statyti naują vaikų lopšelį–darželį Didžiosios Riešės kaime. Projektavimo darbai bus baigti dar šiemet, o statybos darbai prasidės kitais metais. Iš viso darželyje bus sudaryta galimybė ugdyti 125 vaikus.

„Darbų apimtys gerinant Vilniaus rajono švietimo įstaigų infrastruktūrą yra išties didžiuliai, jų vyksta daug ir jie vykdomi intensyviai. Ir toliau rūpinsimės švietimo įstaigų tinklo infrastruktūra ir gerinsime sąlygas tiek mūsų rajono vaikams, tiek mokiniams ir mokytojams“, – sako merė M. Rekst. 

Shadow up