kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamos gairės kultūros kelių kūrėjams

Kultūros kelių kūrimas ir populiarinimas Lietuvoje prisideda prie šalies žinomumo, kultūrinės, edukacinės, socialinės, ekonominės vertės kūrimo, turizmo plėtros ir regioninio identiteto ugdymo.


Esamus kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės. Nepaisant gerų ketinimų ir pavienių sėkmės istorijų, daugumai iniciatyvų trūksta tvarumo. Vos kelis projektus galima pavadinti ilgalaikiais ir tvariais.

Šios gairės paremtos ryškiausiomis 2019 m. rudenį Vilniuje ir Kaune įgyvendinto projekto „Kultūros keliai regioniniam vystymui“, kurį sudarė teorinių ir praktinių renginių ciklas, įžvalgomis. Projektą inicijavo ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finan-sinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis įgyvendino Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Šiuo dvišalio bendradarbiavimo projektu siekta per patirties ir žinių mainus paskatinti Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą kultūros kelių plėtojimo srityje. Vienas pagrindinių projekto pasiekimų - renginių dalyvių, kultūros kelių kūrėjų ir kitų suinteresuotų grupių, per pristatymus ir praktinius užsiėmimus išgrynintos sėkmingos kultūros kelio strategijos dalys, tapusios šių gairių pagrindu.

Gairės skirtos esamiems ar būsimiems kultūros kelių kūrėjams. Tai skaitytojo patogiam naudojimui pritaikytas praktinis kultūros kelių kūrimo vadovas, nuosekliai atskleidžiantis visą proceso eigą: kelio tikslo ir apimties išgryninimą, veiksmingiausių įgyvendinimo priemonių pasirinkimą, išorinių veiksnių, galinčių turėti poveikį keliui, įvertinimą, kelio aplinkos ištyrimą ir partnerysčių plėtojimą.

Su gairėmis susipažinsite čia.


Shadow up