kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Jūsų vardai įrašyti auksinėmis raidėmis į mūsų rajono istoriją“ – Rudaminoje apdovanoti geriausi Vilniaus rajono mokiniai

Šiandien, rugsėjo 10 d., Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre susirinko gausus būrys gabių ir stropių Vilniaus rajono mokinių, kuriems buvo skirti garsūs plojimai ir apdovanojimai – juk jie geriausieji rajono abiturientai, respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai. Iškilmingoje geriausių mokinių apdovanojimo ceremonijoje buvo pagerbti 75 mokiniai bei abiturientai ir 40 mokytojų. Visi jie yra pelnę aukščiausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir nugalėję respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, savo pasiekimais garsino Vilniaus rajoną.


Pasveikinti geriausių rajono mokinių atvyko šios šventės iniciatorė – Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono tarybos narys Stanislav Zajankovski, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen kartu su skyriaus specialistais kuruojančiais rajono švietimo įstaigas. Mokinius atlydėjo jų pedagogai ir mokyklų direktoriai.

Gražiu, muzikaliu pasirodymu apdovanojimų šventę pradėjo Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos auklėtiniai.

Po meninės pradžios pasipylė nuoširdžiausi sveikinimai. Džiaugdamasi Vilniaus rajono mokinių pasiekimais, kreipdamasi į susirinkusius merė Marija Rekst pacitavo Karlo Gustavo Jungo žodžius: „Jei esate talentingas žmogus, tai nereiškia, kad kažką gavote, tai reiškia, kad galite kažką duoti“.

„Mielas jaunime, esate iš tikrųjų talentingi ir šiandien ne vieną kartą sakysime Jums „ačiū“. Tikintis žmogus žino, kad talentus skirsto Dievas, bet tuos talentus galima užkasti į žemę. Jūs daug dirbote ir šiandien mes džiaugiamės šio darbo vaisiais“, – jautriai į jaunuolius kreipėsi merė.

Merė negailėjo nuoširdžių žodžių mokytojams ir tėvams: „Dėkoju mokytojams, kurie perdavė Jums savo žinias, skatino ir palaikydavo Jus. Dėkoju tėveliams, be Jūsų palaikymo nebūtų gero rezultato, nes to, ką gauna jaunas žmogus mokykloje – neužtenka“, – sakė M. Rekst.

Prieš įteikdama padėkos raštus ir dovanas, merė dar kartą kreipdamasi į jaunuosius talentus, kvietė juos savo darbais kurti ir puošti Vilniaus rajoną: „Neabejoju, kad grįšite su naujomis jėgomis ir žiniomis į mūsų rajoną. Jūs mūsų ateitis. Grįžkite į savo gimtąjį kraštą, kurkite naują gyvenimą. Visada būsite čia laukiami, nes Jūsų pavardės jau įrašytos auksinėmis raidėmis į mūsų rajono istoriją“, – pabrėžė merė.

Po sveikinimų ir padėkos žodžių, pasididžiavimo ir džiaugsmo pripildytoje salėje prasidėjo labiausiai laukiama ceremonijos dalis – mokytojų ir svečių akivaizdoje Vilniaus rajono savivaldybės mero padėkos raštais bei atminimo dovanomis – išmaniaisiais laikrodžiais – iškilmingai apdovanoti puikiai egzaminus išlaikę abiturientai bei respublikinių olimpiadų ir konkursų prizininkai. Už didelį įnašą į mokinių mokslo pasiektus rezultatus, taip pat apdovanoti ir švietimo įstaigų mokytojai. 

2020 m., lyginant su 2019 m., „šimtukininkų“ skaičius Vilniaus rajone žymiai išaugo. Maksimalius įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, iš viso 65 šimtukus“ gavo net 61 Vilniaus rajono savivaldybės pavaldumo gimnazijų abiturientas iš 18 gimnazijų.

Maksimalius 100 balų įvertinimus dvyliktokai gavo už užsienio (anglų, rusų) kalbų, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos bei informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus.

Šiemet daugiausiai „šimtukininikų“ yra iš Rudaminos „Ryto“, Pagirių, Kalvelių Stanislavo Moniuškos ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijų. Rudaminos „Ryto“ gimnazija šiemet tapo rekordininke, čia aukščiausius balus gavo 8 abiturientai. Pagirių gimnazijos dvyliktokai šiemet pasižymėjo anglų kalbos žiniomis, o šimtukais džiaugėsi 6 mokiniai.

Geriausiai Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientams sekėsi laikyti užsienio (rusų) kalbos valstybinį brandos egzaminą – net 47 abiturientai gavo maksimalius 100 balų įvertinimus. Už užsienio (anglų) kalbos valstybinį brandos egzaminą 100 balų įvertinimus gavo 13 abiturientų, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą – 2, biologijos – 2 ir informacinių technologijų – 1 abiturientas.

Nemenčinės Gedimino gimnazija gali didžiuotis savo abituriente Agne Damarackaite. Agnė gavo aukščiausius įvertinimus iš trijų valstybinių brandos egzaminų – biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos. Gedimino gimnazijos abiturientė drauge su geriausiais Lietuvos abiturientais neseniai buvo pasveikinta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus specialiame geriausiųjų šalies mokinių pagerbimo renginyje.

Be to, šiemet 4 abiturientai gavo brandos atestatus su pagyrimu: Agnė Damarackaitė iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Martynas Mikučionis iš Pagirių gimnazijos, Šarūnas Šibirkštis iš Pagirių gimnazijos bei Elvin Francišek Bogdzevič iš Rudaminos „Ryto“ gimnazijos.

Iškilmingos ceremonijos metu taip pat pagerbti mokiniai, 2019-2020 m. m. geriausiai pasirodę respublikinėse olimpiadose ir konkursuose.

Didžiuojamės ir sveikiname Vilniaus rajono mokinius, kurie pasiekė aukštų brandos egzaminų rezultatų ir iškovojo prizines vietas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose. Linkime plačių kelių ir prasmingų darbų ateityje.

     

 

Shadow up