kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Padidintas policijos dėmesys mokyklos nelankantiems nepilnamečiams

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams ir vėl iškyla klausimas, kaip išvengti mokyklą nelankančių nepilnamečių problemos. Šis socialinis reiškinys kelia ne tik mokyklos bendruomenės rūpestį, bet ir sąlygoja kitą didesnę problemą. Mokyklos nelankantys vaikai dažnai patekę neigiamos įtakos akiratin, pradeda vykdyti nusikalstamą veiklą. 


Siekdami užkardyti nepilnamečių daromus teisės pažeidimus ir padėti vaikams sugrįžti į mokyklas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore nuo š. m. rugsėjo 8-23 dienomis vykdys prevencinę priemonę – pamokų metu lankysis nepilnamečių pamėgtose susibūrimo vietose.

„Bus tikrinamos nepilnamečių lankytinos, pamėgtos vietos, kur vaikai dažniausiai bėga iš pamokų. Bus labai principingai reaguojama į nustatytus nepilnamečių daromus teisės pažeidimus, kreipiamas dėmesys į nepilnamečius, kurie nelanko mokyklos, kuriems yra skirtos minimalios priežiūros priemonės“, – sakė Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir pažymėjo, kad nustačius pažeidimus, numatyta organizuoti tęstinį darbą su nepilnamečiais ir jų atstovais dėl mokyklos nelankymo ir kitos reikiamos pagalbos šeimai.

Kaip rodo statistiniai duomenys, Vilniaus rajone nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas skaičius, tenkantis 100 tūkst. 14-17 metų amžiaus vaikų yra ženkliai mažesnis negu šalies vidurkis. Lyginant 2018 m. ir 2019 m. duomenis, šie rodikliai ženkliai sumažėjo, kas byloja apie savalaikę mokyklos bendruomenių, savivaldybės, socialinių darbuotojų, policijos ir žinoma tėvų reakciją ir bendradarbiavimą. Tikimės, kad rugsėjį Vilniaus rajone vyksianti prevencinė priemonė šiuos rodiklius padės sumažinti dar labiau.

Nepilnamečių teisės pažeidimai yra specifinė bendrojo nusikalstamumo dalis. Deja, nusikalstamumo statistika liudija, kad kuo jaunesnis yra žmogus, pirmą kartą padaręs nusikaltimą, tuo didesnė tikimybė, kad ateityje jis vėl nusikals. Būtina kuo anksčiau imtis prevencinių veiksmų, siekiant mažinti tolimesnį nusikalstamumo plitimą. Yra žymiai lengviau užkirsti kelią problemai, nei vėliau kovoti su jos keliamais padariniais ir tikėtis, kad nusikalstamumas mažės, jei bus taikomos bausmės ar ribojama asmens laisvė.Parengta pagal vrsa.lt ir osp.stat.gov.lt informaciją
Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up