kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo sandėliavimo paskirties pastatų Bukiškio k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl sandėliavimo paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 26. Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.


Projektinius pasiūlymus parengė: Individualios veiklos pažyma Nr. 586792. Projekto vadovas: Arvydas Gasiliūnas. Vilniaus m. sav., Ankštoji g. 3-6, el. paštas arvydas.gasiliunas@gmail.com, tel. +370 699 89706.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Rinktinės g. 50, Vilniuje (darbo dienomis, iš anksto laiką suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 16.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up