kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės atstovė dirbs Nacionalinėje šeimos taryboje

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska tapo viena iš 15 Nacionalinės šeimos tarybos narių. Tarybos sudėtį šiandien patvirtino Seimas.


 

Vilniaus rajono atstovę į tarybą delegavo Lietuvos savivaldybių asociacija.

Pagal priimtą dokumentą Nacionalinėje šeimos taryboje dirbs Viktorija Čepukienė (Vytauto Didžiojo universiteto teikimu), Lijana Gvaldaitė ir Roma Jusienė (Vilniaus universiteto teikimu), Ramunė Jurkuvienė, Danutė Laivienė, Kristina Malinovska, Daiva Riklienė, Dalia Vilkauskienė (Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu), Jolanta Lipkevičienė (asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ teikimu), Indrė Pavinkšnienė (asociacijos „Šviesos kampelis“ teikimu), Jolanta Ramonienė (VšĮ „Šeimos institutas“ teikimu), Kristina Senkuvienė (Gausių šeimų asociacijos teikimu), Rima Sitavičienė (Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „PAGAVA“ teikimu), Vytis Turonis (VšĮ Laisvos visuomenės institutas teikimu), Inga Ulevičiūtė Rukšėnienė (asociacijos „Kitoks vaikas“ teikimu). Iki nuolatinio vadovo paskyrimo Tarybos pirmininko pareigas laikinai eis R. Jurkuvienė.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudarytas teisinis pagrindas steigti Nacionalinę šeimos tarybą, kaip biudžetinę įstaigą. Taryba yra Seimui atskaitinga šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija, sudaroma ketverių metų kadencijai.

Tarybą sudaro 15 narių: penki savivaldybių šeimų tarybų atstovai, trys mokslo ir studijų institucijų atstovai, tyrinėjantys šeimos politikos klausimus, septyni šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai. Tarybos sudėtį tvirtina Seimas Socialinių reikalų ir darbo komiteto teikimu.

Pagrindiniai jos uždaviniai yra: skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą, palaikyti ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis bei su šeimomis dirbančiomis organizacijomis, analizuoti jų lūkesčius, dalyvauti formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis ir šeimos stiprinimo prioritetus, teikti Seimui ir Vyriausybei išvadas bei pasiūlymus dėl šeimos politikos įgyvendinimo gerinimo. Taryba, be kitų funkcijų, atliks numatomo teisinio reguliavimo poveikio šeimai vertinimą ir teisės aktuose numatytą teisinio reguliavimo stebėseną, analizuos ir vertins programų ir priemonių, skirtų šeimai palankiai aplinkai kurti, įgyvendinimą, kasmet parengs ir Seimui pateiks pranešimą apie šalies šeimų būklę ir šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo padėtį.

Šeimos taryba sudaryta ir prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos. Tai visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas. 2019 m. spalio 25 d. buvo patvirtinta Šeimos tarybos sudėtis. Ją sudaro 15 asmenų: tarybos narė, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, rajone veikiančių organizacijų atstovai. Vilniaus rajono Šeimos tarybai irgi vadovauja K. Malinovska.  

„Tai yra ne tik didžiulė garbė, bet ir ne mažesnė atsakomybė. Šį paskirimą priimu jausdama didelį dėkingumą. Tokie pokyčiai suteikia sparnų ir dar daugiau noro ir motyvacijos savo darbą atlikti kuo įmanoma geriau“, - sako K. Malinovska.

K. Malinovska daug metų dirbo ir patirties sėmėsi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje.

Po 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimo bei Vaikų teisių apsaugos skyrių pavaldumo pasikeitimo savivaldybė išlieka svarbiausiu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos partneriu: savivaldybė teikia švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais. Pertvarkant vaiko teisių apsaugos sistemą teisinė vaiko teisių apsauga atskirta nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos.

Teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais – išlieka savivaldybės funkcija, todėl siekta atskirti socialinės apsaugos paslaugų sritį ir steigti struktūrinį padalinį: Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių. 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas naujas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius, kuris pradėjo veikti nuo 2019 m. sausio 1 d. Nuo pat jo įkūrimo jam vadovauja K. Malinovska.

 


Shadow up