kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo rugsėjo atidaromos klasės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus rajone atvers duris specialiosios klasės lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis, skirtos mokiniams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir įvairiapusių raidos sutrikimų: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje (1–4 klasės) ir Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje (5–10 klasės). Vienoje klasėje bus ugdomi 5–8 mokiniai.


 

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje mokiniai bus ugdomi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje – pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bus sudarytos galimybės gauti kokybišką poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime. Vaikams bus teikiama kompleksinė įvairių švietimo pagalbos specialistų – logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba bei specialioji – mokytojo padėjėjo pagalba. Taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai galės gauti judesio korekcijos specialisto – kineziterapeuto paslaugas ir esant poreikiui kitų specialistų pagalbą ir paslaugas. Taip pat mokiniams bus organizuojamas neformalusis vaikų švietimas, popamokinis užimtumas, pavėžėjimas ir maitinimas.

Abiejose mokyklose bus įrengta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikyta mokymosi aplinka, specialūs multisensorinės įrangos kambariai (sensorinės integracijos ir sensomotorinio lavinimo), kuriuose bus lavinamos vaikų skirtingos sensorinės ir pažintinės funkcijos. Viename iš sensorinės įrangos kambarių šviesų, garsų, vaizdų gausoje vienu metu bus stimuliuojami skirtingi vaikų pojūčiai. Kitame sensorinės įrangos kambaryje vaikai turės galimybę lavinti sensorinės motorinės integracijos gebėjimus, erdvinį suvokimą, smulkiąją ir stambiąją motoriką. Tikimasi, kad sensorinės įrangos kambariai padės įvairių raidos sutrikimų turintiems mokiniams mokytis apjungti ir suvokti iš aplinkos ir kūno pojūčių ateinančią informaciją, atsipalaiduoti, nusiraminti, sumažinti nuovargį, pagerinti valingos elgesio kontrolės gebėjimus, lavinti atmintį, dėmesį, kalbos gebėjimus, laikyseną ir pan.

Tėvai, kurių vaikams nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai dėl intelekto sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų ir rekomenduotas ugdymas pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą ir/ar pagrindinio ugdymo individualizuotą programą bei ugdymas specialiojoje mokykloje ar bendrojo ugdymo mokyklos specialiojoje klasėje, kartu su prašymu švietimo įstaigai privalo pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos išduotą „Pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ ir „Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo“.

Dėl priėmimo į Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus (Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r.) specialiąsias 1–4 klases lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis kreiptis į mokyklos administraciją tel. (8 5) 249 0237, el. p. pm@suderve.vilniausr.lm.lt.

Dėl priėmimo į Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus (Čekoniškių g. 3, Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.) specialiąsias 5–10 klases lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis kreiptis į mokyklos administraciją tel. (85) 235 3354, el. p. zujunu.vm@gmail.com.

 

 

Shadow up