kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Atnaujinus veiklą savivaldybės administracijoje, Tarybos posėdis vyko gyvai

Vyriausybei įvertinus epidemiologinę situaciją bei sušvelninus nuo š. m. kovo 16 d. paskelbto karantino sąlygas šalyje, šiandien, birželio 5 d., Vilniaus rajono taryba posėdžiavo įprastoje vietoje – Savivaldybės didžiojoje salėje. Užtikrinant visų dalyvaujančių saugumą bei laikantis būtinų vis dar šalyje galiojančio karantino sąlygų, visi norintys Tarybos posėdį tiesiogiai galėjo stebėti Savivaldybės Youtube kanale.


Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai svarstė ir patvirtino 16 sprendimų projektų finansiniais, švietimo, teritorijų planavimo ir kitais aktualiais klausimais.


Nemokamos studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti ar persikvalifikuoti

Vilniaus rajono savivaldybė, visada prioritetą teikianti švietimo sričiai, džiaugiasi sulaukusi net kelių aukštųjų mokyklų pasiūlymų bendradarbiauti rengiamame projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“, kurio pagrindinis tikslas – vykdyti pedagogų perkvalifikavimo programas, suteiksiančias galimybę pedagogams studijuoti antrą mokomąjį dalyką arba dirbti pagal antrą specializaciją anglų kalbos, ikimokyklinio ugdymo, lietuvių gestų kalbos vertimo, socialinės pedagogikos, pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, šokio pedagogikos bei pedagogikos profesinių studijų srityse.

Siekiant Vilniaus rajono pedagogams sudaryti sąlygas mokytis ir persikvalifikuoti bei tuo pačiu spręsti kai kurių dalykų mokytojų trūkumo problemą Vilniaus rajone, Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sudaryti trišalę sutartį tarp projekte dalyvaujančio mokytojo, švietimo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas bei Vilniaus rajono savivaldybės – švietimo įstaigos steigėjo, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas, užtikrinančią mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus po projekto pabaigos, jeigu projektui įgyvendinti bus skirtas finansavimas.

Projekto sėkmės atveju, mokytojams, pasirinkusiems studijų programą, kurią siūlo projekte dalyvaujanti aukštoji mokykla, studijos bus nemokamos.

Švelninant koronaviruso padarinius – kompensacijos vežėjams, dirbantiems pagal pasirašytas ir galiojančias sutartis

Vertinant šalyje paskelbto karantino sukeltas pasekmes bei siekiant sumažinti patirtus nuostolius verslui, Tarybos posėdžio metu nuspręsta kompensuoti vežėjų prarastas pajamas už mokinių pavėžėjimą į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias švietimo įstaigas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Vežėjams bus kompensuotos negautos pajamos už 2020 m. balandžio-–birželio mėnesius pagal 2020 m. kovo mėnesį galiojusius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo maršrutiniais autobusais sąrašus.

Dėl plintančios koronaviruso infekcijos Vyriausybės sprendimu sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose švietimo įstaigose, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus aptarnaujantys vežėjai patyrė neigiamas finansines pasekmes, todėl nuspręsta pagal iki ugdymo metų pabaigos galiojusias sutartis su vežėjais dėl mokinių pavėžėjimo reisiniai autobusais į švietimo įstaigas, kompensuoti per tris mėnesius vežėjų prarastas pajamas.


Daugiau sutvarkytų kelių Vilniaus rajone

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama pagerinti kelių bei gatvių būklę ir užtikrinti patogesnę, saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono gyventojams, Tarybos posėdžio metu patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodiką, leisiančią efektyviai ir tinkamai paskirstyti lėšas kelių ir gatvių tvarkymo darbams Vilniaus rajone.

Nuo 2019 m. pradžios iki šiol automobilių kelių dangos konstrukcija buvo parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių vietinės reikšmės kelių ir kitų eismo zonų dangų konstrukcijų rekomendacijomis.

Metodika parengta remiantis duomenimis apie mažo eismo intensyvumo keliuose judančias transporto priemones bei pasitelkus Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų atlikus skaičiavimus. Joje aiškiai apibrėžta, kokią dangos konstrukciją pasirinkti mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms. Išsiaiškinus poreikį bei pasirinkus kokybe neatsiliekantį kelių dangos konstrukcijos būdą, galima bus sutaupyti iki 25% lėšų, o sutaupytas lėšas sėkmingai panaudoti kitiems kelių bei gatvių tvarkymo darbams atlikti. Tiesa, ši metodika bus taikoma tik tada, kai sunkiojo transporto priemonių vidutinis metinis paros eismo intensyvumas neviršys 29 automobilių per parą, o šių priemonių ašių skaičius neviršys 100 ašių per parą.

 

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas

Tarybos posėdžio metu, kaip ir kasmet, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, kuriame surinkti ir surašyti 23 seniūnijų prižiūrimi vietinės reikšmės keliai ir gatvės.

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas yra tvirtinamas kasmet, siekiant aiškumo – sąraše surašant visų rajono seniūnijų esamus vietinės reikšmės kelius ir gatves yra aiškiau, už kurių kelių ir gatvių priežiūrą yra atsakingos Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijos. Kiekvienam vietinės reikšmės keliui ir gatvei suteikiamas numeris, tai palengvina kelių ir gatvių priežiūrą bei padeda pagerinti kontrolę sudarant remontuotinų kelių sąrašą.

 

Daugiau informacijos apie tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei peržiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

 

Shadow up