kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kaip karantinas paveikė Vilniaus rajono gyvenimą (I dalis)

Specialistų skaičiavimais, Lietuvos ekonomikos nuosmukis dėl koronaviruso šiemet gali siekti daugiau kaip 7 proc. „Socialinės izoliacijos pasekmes jaučiame, be abejo, ir mes. Vilniaus rajono savivaldybės I ketvirčio biudžeto vykdymas labai panašus į ankstesniųjų metų, tačiau ateities perspektyvos kelia rūpestį dėl pajamų surinkimo“, – pabrėžia Vilniaus rajono merė Marija Rekst.


Prognozuojama, kad prasidėjęs ekonominis nuosmukis turės įtakos Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimui. „Todėl svarbu ieškoti sprendimų, kurie padėtų išlaikyti gyventojų pajamas ir apsaugoti juos nuo pajamų netekimo“, – sako merė M. Rekst. Karantino laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto 2020 metų asignavimai nebuvo mažinami. Biudžetinių įstaigų darbuotojų veikla buvo organizuota atsižvelgiant į darbuotojų funkcijas, jų darbo apmokėjimas buvo užtikrintas, darbo užmokestis nemažinamas, prastovos skelbiamos nebuvo.

Kalbant apie švietimą, rajone uždarytos visos ugdymo įstaigos, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Atšaukti suplanuoti renginiai, respublikinių olimpiadų ir konkursų etapai. Valstybinių brandos egzaminų datos pakeistos, egzaminai, kurie turėjo vykti balandžio mėn., perkelti į birželio pabaigą, kiti vyks liepos mėn. Tai sukels tam tikrų problemų dėl brandos egzaminų vertintojų ir vykdytojų, nes paprastai liepos mėn. mokytojai atostogauja. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teks dirbti vasarą visų pajėgumu (paprastai užsidarydavo vienam mėnesiui), nes, tėvams grįžus į darbus, reikės užtikrinti vaikų priežiūrą. Preliminariais duomenimis, vasarą darželius lankyti planuoja apie 90 proc. vaikų. Techninis personalas daugumoje įstaigų paeiliui išnaudoja kasmetines atostogas arba jų dalį.

Įsigaliojus karantinui ir nustačius draudžiamų veiklų sąrašą, jautria vieta gyventojams bei verslininkams tapo darbo vietų išsaugojimas patiriant kuo mažesnius nuostolius. Užimtumo tarnybos duomenimis, š. m. kovo 1 d. bei balandžio 1 d. Lietuvoje buvo užregistruota 9,8 proc. bedarbių, o balandžio 20 d. duomenimis buvo registruota daugiau nei 190,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų, ir jie sudarė 11,1 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Prognozuojama, kad Vilniaus rajone nedarbas gali būti šiek tiek didesnis nei Lietuvos vidurkis.

Dabar daug įmonių veiklą sustabdė, paskelbė prastovą darbuotojams, dalis darbuotojų atostogauja, dalis serga arba slaugo artimus ar prižiūri vaikus. Tikėtina, kad jų niekas neatleis iš darbo. Išanalizavus Užimtumo tarnybos gaunamus pranešimus apie atleidimus, galima teigti, kad masinių atleidimų Vilniaus rajone nėra.

Artimiausiu metu Vilniaus rajono savivaldybės taryba ketina balsuoti dėl sprendimo projekto, numatančio papildyti mokesčių lengvatų teikimą ir svarstyti prašymus suteikti mokesčių lengvatas dėl epideminės COVID-19 situacijos bei prisidėti prie koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo.

Sumažėjo jaunų šeimų, norinčių pasinaudoti parama įsigyjant pirmąjį būstą, prašymų. Š. m. kovo mėn. Vilniaus rajono savivaldybės administracija sulaukė tik 28 prašymų, t. y. 43 proc. mažiau nei vasario mėn.

Asmenų, teikiančių prašymus dėl įsirašymo į Vilniaus rajono gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, skaičius irgi sumažėjo. Š. m. kovo mėn. prašymų skaičius sumažėjo 56 proc., lyginant su vasario mėn. (žr. diagramą).

Dėl įvesto karantino keleivių vežimo paslaugas viešojo priemiestinio susisiekimo maršrutais teikiantys vežėjai susidūrė su dideliais iššūkiais. Kilusių problemų pagrindą sudarė žymiai sumažėję keleivių srautai bei sustabdytas mokinių vežimas į mokymo įstaigas. Dėl to dalis vežėjų atsidūrė kritinėje situacijoje – uždirbamų maršrutuose pajamų neužteko einamoms išlaidoms apmokėti. Sumažėję keleivių srautai savo ruožtu išprovokavo dalies reisų aptarnavimo stabdymą, dėl ko sumažėjo vežėjams mokėtinos sumos už keleivių vežimo paslaugų teikimą.

Per 2020 m. kovo mėn. aptarnautų keleivių skaičius sumažėjo beveik 39 proc. (arba beveik 58 tūkst. parduotų bilietų mažiau), lyginant su 2019 m. kovo mėn. laikotarpio duomenimis, o vežėjų gautos bilietų pardavimo pajamos Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtuose maršrutuose sumažėjo 38,5 proc. (arba beveik 52 tūkst. Eur*[1]), lyginant su 2019 m. kovo mėn. Taip pat 37 proc. (beveik 12 tūkst. Eur) sumažėjo ir vežėjams sumokėta kompensacijos už keleivių vežimą su nuolaida suma už 2020 m. kovo mėn. Kompensacijos už mokinių pavėžėjimą į mokymo įstaigas suma sumažėjo 50 proc. (apie 13 tūkst. Eur). Faktiškai įvykdyta rida sumažėjo 10 proc., lyginant su tvarkaraščiuose numatyta rida, o tai savo ruožtu lėmė, kad 10 proc. (daugiau nei 9 tūkst. Eur) sumažėjo ir vežėjams pagal sutartis mokamos išmokos už faktiškai įvykdytą ridą teikiant keleivių vežimo paslaugas. Iš viso per pusę 2020 m. kovo mėn. vežėjai prarado apie 86 tūkst. Eur. pajamų.

Antrąją straipsnio dalį paskelbsime netrukus. Joje apžvelgsime, kokiu būdu socialinė izoliacija paveikė komunalinį ūkį Vilniaus rajone, statybos sektorių, civilinės metrikacijos paslaugų teikimą ir t.t. Taip pat sužinosite Vilniaus rajono merės Marijos Rekst prognozes artimiausiai ateičiai.

 

(* visos sumos EUR nurodytos atskaičius PVM mokestį).

Shadow up